Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/12536
Title: Comparison of the selected physical properties of elastane weft knitted fabrics before and after repeated launderings
Other Titles: Elastan içerikli atkılı örme kumaşların bazı fiziksel özelliklerinin yıkama öncesi ve tekrarlı yıkamalar sonrasında karşılaştırılması
Authors: Günaydın, Gizem Karakan
Bursa Uludağ Üniversitesi/Mühendislik Fakültesi/Tekstil Mühendisliği Bölümü.
Çeven, Erhan Kenan
Eren, Hüseyin Aksel
Keywords: Plain knitted fabric
Elastane
Washing cycle
Stretching ratios (%)
Unrecovered elongation (%)
Elastic recovery (%)
Düz örme kumaş
Elastan
Yıkama devir sayısı
Uzama yüzdesi (%)
Geri toparlanamama yüzdesi (%)
Elastik toparlanma (%)
Issue Date: 24-Jan-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Çeven, E. K. vd. (2019). "Comparison of the selected physical properties of elastane weft knitted fabrics before and after repeated launderings". Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, 24(1), 35-50.
Abstract: It was aimed to investigate the influence of washing cycle and fabric type on stretching (%), unrecovered elongation (%) and elastic recovery properties of plain knitted fabrics made of different ground yarn types having the same elastane ratio (%). For the plain knitted fabrics; Elastane ratio was kept constant as 5% for all fabric types whereas the ground yarns were selected as 70% polyester 30% cotton vortex yarn, 70% polyester 30%viscon ring yarn, 70% polyester 30%cotton ring yarn, 100%viscon vortex and 100% cotton ring spun yarns respectively. Knitted samples were objected to repeated laundering and flat dried after each washing cycle. Fabric weight (g/m2 ) after the washing cycles of 1, 5 and 10 were premeasured. Fryma fabric extensometer device was used for determining the stretching ratios (%), unrecovered elongation (%) and elastic recovery (%) of the samples both in wale and course way. Two-Way ANOVA was performed in order to investigate the influence of washing cycle and fabric type on stretching (%) and unrecovered elongation (%) properties of the elastane knitted fabrics.
Bu çalışmada aynı elastan oranına sahip ancak farklı zemin ipliklerden üretilen düz örme kumaşların esneme (%), geri toparlanamama (%) ve elastik toparlanma özelliklerine yıkama tekrar sayısı ve kumaş tipinin etkisi incelenmeye çalışılmıştır. Düz örme kumaşlar için elastan oranları tüm kumaşlar için sabit tutulurken (%5) zemin iplikleri sırasıyla; %70 poliester %30 pamuk vorteks iplik, %70 poliester %30 viskon ring iplik, %70 poliester %30 pamuk ring iplik, %100 viskon vorteks iplik, %100 pamuk ring iplik olarak seçilmiştir. Numuneler tekrarlı yıkama işlemine tabi tutulmuş olup her yıkama devri sonrasında sererek kurutma yapılmıştır. 1, 5 ve 10 devir yıkama sonrası kumaş gramajları belirlenmiştir. Numunelerin çubuk ve sıra yönlü esneme yüzdesi (%), geri toparlanamama yüzdesi (%) ve elastik toparlanma yüzdesi (%) ölçümleri için Fyrma kumaş ekstensiyometresi kullanılmıştır. Kumaş tipi ve yıkama devir sayısı faktörlerinin elastan örme kumaşların esneme ve geri toparlanamama özelliklerine etkisini incelemek amacıyla iki faktörlü ANOVA testi uygulanmıştır.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/660494
http://hdl.handle.net/11452/12536
ISSN: 2148-4147
2148-4155
Appears in Collections:2019 Cilt 24 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
24_1_4.pdf997.91 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons