Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/12519
Title: Dikey tip toprak kaynaklı bir ısı pompasının simülasyonu
Other Titles: Simulation of vertical type ground source heat pump
Authors: Bursa Uludağ Üniversitesi/Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu/İklimlendirme Soğutma Teknolojisi Programı.
Bursa Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü.
Coşkun, Salih
Güler, Fatih
Fazliç, Muhammed Abdullah
Ergün, Enes Hüseyin
Keywords: TRNSYS
Isı pompası
Simülasyon
Toprak kaynaklı
Heat pump
Simulation
Ground source
Issue Date: 7-Nov-2018
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Coşkun, S. vd. (2018). "Dikey tip toprak kaynaklı bir ısı pompasının simülasyonu". Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, 23(3), 155-168.
Abstract: Bu çalışmada İstanbul ilinde yer alan bir restoranın ısıtılması ve kullanım sıcak su ihtiyacının karşılanmasında dikey tip bir toprak kaynaklı ısı pompası (TKIP) kullanılmıştır. Tasarlanan sistem TRNSYS (Zamana bağlı sistem simülasyonu) programı yardımıyla simüle edilmiş ve sistemin performansı enerji tüketimi açısından incelenmiştir. Ele alınan mahallin sıcaklığı, TKIP sistemi yardımıyla kış aylarında 22 ºC’de sabit tutulurken, tüm yıl boyunca günde dört kere (6:00, 8:00, 20:00 ve 22:00) saatlerinde 15 dakika süreyle 55 ºC sıcaklıkta 300 l/h su kullanımı gerçekleşmektedir. Kullanılan TKIP ünitesi nominal ısıtma kapasitesi 78228 kJ/h, nominal güç tüketimi 18193 kJ/h’dır. Analiz sonucunda TKIP sisteminin yıllık toplam güç tüketimi 3922,88 kW, ısı pompası ve tüm sistemin yıllık ortalama performans katsayıları sırasıyla 3,33 ve 1,81 olarak hesaplamıştır. Tüketilen enerjinin %54,36’ü ısı pompası, %26,78 ısıtıcılar, %13,64’ü pompalar, %5,22’i ise fan tarafından tüketilmektedir.
In this study, vertical type ground source heat pump (GSHP) was used to heat a restaurant located in Istanbul province and to meet the usage hot water requirement. The designed system is simulated with the help of the TRNSYS (time dependent system simulation) program then its performance and energy consumption are examined. While room temperature was kept constant at 22 ºC in winter with the help of the GSHP system, 300 l/h of water at 55ºC was drawn to use for 15 minutes during the whole year (at 06:00 a.m., 08:00 a.m., 20:00 p.m. and 22:00 p.m.). The rated heating capacity of the heat pump used is 78228 kJ/ h and the rated power consumption is 18193 kJ/h. As a result of the analysis, the total annual power consumption of the GSHP system is 3922.88 kW, the annual average performance coefficients of the heat pump and the whole system are calculated as 3.33 and 1.81 respectively. Of the energy consumption were obtained as 54.36% by the heat pump, 26.78 % by electrical heaters, 13.64% by pumps and 5.22% by fan.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/613960
http://hdl.handle.net/11452/12519
ISSN: 2148-4147
2148-4155
Appears in Collections:2018 Cilt 23 Sayı 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
23_3_13.pdf1.36 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons