Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/12516
Title: Investigation of the effect of apparel fabrics structure on air permeability and thermal comfort properties
Other Titles: Giysilik kumaşların yapısının hava geçirgenliği ve termal konfor özellikleri üzerine etkisinin incelenmesi
Authors: Bursa Uludağ Üniversitesi/Mühendislik Fakültesi/Tekstil Mühendisliği Bölümü.
Gürarda, Ayça
Zengin, Tuğba
Tosun, Gökçe
Keywords: Apparel
Weave type
Thermal comfort
Air permeability
Giysi
Kumaş yapısı
Termal konfor
Hava geçirgenliği
Issue Date: 8-Nov-2018
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Gürarda, A. vd. (2018). "Investigation of the effect of apparel fabrics structure on air permeability and thermal comfort properties". Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, 23(3), 169-178.
Abstract: Fabric structure has a major effect on air permeability and thermal comfort properties of apparel fabrics. Air permeability and thermal comfort properties of apparel depend on fabric structural properties such as weave type, fabric thickness, weight, yarn density and cover factor. Thermal conductivity, thermal diffusivity, thermal absorptivity, thermal resistance and air permeability should be measured to test thermal comfort properties of fabrics.The purpose of this study is to investigate the effect of the apparel fabrics structure on air permeability and thermal comfort properties. For this reason, air permeability and thermal comfort properties of viscose / polyester blended woven fabrics of different structures which are widely used in apparel have been examined. According to the results, a negative correlation was observed between weight, thickness, cover factor and air permeability of the fabrics. A positive correlation was observed between weight, thickness, cover factor and thermal conductivity of the fabric samples. A positive correlation was observed between weight, cover factor and thermal absorptivity of the fabric samples. Also positive correlations were observed between thickness- thermal resistance and thickness- thermal diffusivity of the fabric samples.
Kumaş yapısı, giysilik kumaşların hava geçirgenliği ve termal konfor özellikleri üzerinde önemli etkiye sahiptir. Hava geçirgenliği ve termal konfor özellikleri örgü tipi, kumaş kalınlığı, gramaj, sıklık ve örtme faktörü gibi kumaş yapısal özelliklerine bağlıdır. Termal iletkenlik, termal yayılma, termal absorptivite, termal direnç ve hava geçirgenliği kumaşların termal konfor özelliklerini test etmek için ölçülmelidir. Bu çalışmanın amacı, giysilik kumaşların yapısının hava geçirgenliği ve termal konfor özellikleri üzerine etkisini incelemektir. Bu sebeple, giysilerde çok kullanılan farklı yapılardaki viskon/polyester karışımlı dokuma kumaşların hava geçirgenliği ve termal konfor özellikleri incelenmiştir. Sonuçlara göre, kumaşların gramaj, kalınlık, örtme faktörü ile hava geçirgenlik değerleri arasında negatif korelasyon elde edilmiştir. Kumaşların gramaj, kalınlık, örtme faktörü ve termal iletkenlik değerleri arasında pozitif korelasyon bulunmaktadır. Kumaşların gramaj, örtme faktörü ve termal yayılma değerleri arasında pozitif korelasyon bulunmaktadır. Aynı zamanda, kumaşların kalınlık ile termal absorptivite ve termal direnç değerleri arasında da pozitif korelasyon bulunmaktadır.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/613962
http://hdl.handle.net/11452/12516
ISSN: 2148-4147
2148-4155
Appears in Collections:2018 Cilt 23 Sayı 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
23_3_14.pdf810.24 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons