Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/12510
Title: Effect of wet laundering on stretching and air permeability properties of polyester warp knitted fabrics with different fabric weights
Other Titles: Farklı ağırlıklarda üretilen poliester çözgülü örme kumaşların uzama ve hava geçirgenlik özelliklerine yıkamanın etkisi
Authors: Günaydın, Gizem Karakan
Bursa Uludağ Üniversitesi/Mühendislik Fakültesi/Tekstil Mühendisliği Bölümü.
Çeven, Erhan Kenan
Keywords: Warp knitting
Polyester
Stretching properties
Air permeability
Wet laundering
Çözgülü örme
Poliester
Uzama özellikleri
Hava geçirgenliği
Yıkama
Issue Date: 8-Oct-2018
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Günaydın, G. K. ve Çeven, E. K. (2018). "Effect of wet laundering on stretching and air permeability properties of polyester warp knitted fabrics with different fabric weights". Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, 23(3), 61-72.
Abstract: Warp knitting technology combines the two properties of dimensional stability and elasticity which are provided from woven and knitted fabrics separately. These fabrics consist of several threads (warp) which are formed as loops via needles and run through the fabric mainly in a vertical direction. These fabrics may be produced on a flat or a circular warp knitting machines. This study aims to investigate the influence of washing cycles (1, 5 and 20) on stretching (%) and air permeability properties of the polyester warp knitted fabrics of different weight. In order to analyze the effect of washing process on stretching ratios (%) and air permeability of the samples; Fyrma fabric extensometer and SDL Atlas M021A model Air Permeability Tester devices were used respectively. Additionally, the changes in fabric weight according to washing cycles of 1, 5 and 20 were also evaluated. According to test results; the stretching properties and air permeability values of the polyester warp knitted fabrics produced in different weights varied according to the laundering cycle which emphasized that caring processes should also be considered during the evaluation of mechanical properties (such as stretching, air permeability properties) of polyester warp knitted fabrics.
Dokuma ve örme kumaşlardan ayrı ayrı sağlanan boyutsal stabilite ve elastikiyet özellikleri çözgülü örme teknolojisinde bir araya getirilmektedir. Bu kumaşlar dikey doğrultuda kumaş boyunca uzanan, iğneler vasıtasıyla ilmekler oluşturabilen çözgü ipliklerinden oluşmaktadır. Çözgülü örme kumaşlar düz ya da dairesel çözgülü örme makinelerinde üretilebilmektedir. Bu çalışma kapsamında yıkama işleminin (1, 5 ve 20 tekrar sayısında) farklı ağırlıklarda üretilen poliester çözgülü örme kumaşların uzama ve hava geçirgenlik özelliklerine etkisini incelenmesi amaçlanmaktadır. Bunun için sırasıyla, Fyrma kumaş ekstensiyometresi ve SDL Atlas M021A model hava geçirgenliği ölçüm cihazları kullanılmıştır. Ayrıca 1, 5 ve 20 yıkama sayısı ile kumaş ağırlıklarındaki değişim değerlendirilmiştir. Yapılan testlere göre farklı ağırlıklarda üretilen poliester çözgülü örme kumaşlar, uzama ve hava geçirgenliği özellikleri bakımından yıkama tekrar sayısına göre değişiklik göstermiştir. Bu sonuç ise poliester çözgülü örme kumaşların mekanik özellikleri değerlendirilirken bakım işlemlerinin de göz önünde bulundurulması gerektiğini vurgulamaktadır.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/562061
http://hdl.handle.net/11452/12510
ISSN: 2148-4147
2148-4155
Appears in Collections:2018 Cilt 23 Sayı 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
23_3_6.pdf943.08 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons