Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/12500
Title: Streamflow and sediment load prediction using linear genetic programming
Other Titles: Akım ve sediment yük öngörümü için doğrusal genetik programlamanın uygulanması
Authors: Mehr, Ali Danandeh
Şorman, Ali Ünal
Keywords: Daily discharge
Sediment
Prediction
Linear genetic programming
Artificial neural networks
Günlük akım
Öngörüm
Doğrusal genetik pogramlama
Yapay sinir ağları
Issue Date: 17-Jul-2018
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Mehr, A. D. ve Şorman, A. Ü. (2018). "Streamflow and sediment load prediction using linear genetic programming". Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, 23(2), 323-332.
Abstract: Daily flow and suspended sediment discharge are two major hydrological variables that affect rivers’ morphology and ecosystem, particularly during flood events. Artificial neural networks (ANNs) have been successfully used to model and predict these variables in recent studies. However, these are implicit and cannot be simply used in practice. In this paper, linear genetic programming (LGP) approach has been suggested to develop explicit models to predict these variables in two rivers in Iran. The explicit relationships (prediction rules) evolved by LGP take the form of equations or program codes, which can be checked for its physical consistency. The results showed that the LGP outperforms ANNs to get global maximum and minimum discharges providing lowest root mean squared error and higher coefficient of efficiency both for training and validation periods.
Nehirlerin morfolojisini, ekosistemi ve özellikle taşkın olaylarını etkileyen iki ana değişken askıdaki sediment ve günlük akımlardır. Yapay sinir ağları (YSA), bu değişkenleri modellemek ve tahmin etmek için yakın zamanda yapılmış çalışmalarda başarıyla kullanılmıştır. Bununla birlikte, bunlar kapalı yöntemlerdir ve pratik uygulamalarda kolaylıkla kullanılamazlar. Bu makalede, İran'daki iki nehirde bu değişkenleri tahmin etmek üzere açık modeller geliştirmek için doğrusal genetik programlama (DGP) yaklaşımı önerilmiştir. DGP tarafından geliştirilen açık ilişkiler (tahmin kuralları), fiziksel tutarlılığı açısından kontrol edilebilen denklemler veya program kodları şeklindedir. Sonuçlar, global maksimum ve minimum akımları elde etme noktasında, DGP’nin YSA’ya göre daha başarılı olduğunu gerek kalibrasyon gerekse doğrulama aşamalarında hataların karelerinin ortalamasının karekökünün en düşük, verimlilik katsayısının ise daha yüksek olmasını sağlayarak göstermiştir.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/555606
http://hdl.handle.net/11452/12500
ISSN: 2148-4147
2148-4155
Appears in Collections:2018 Cilt 23 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
23_2_24.pdf1.42 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons