Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/12494
Title: Isıl yük altında fonksiyonel derecelendirilmiş eğri eksenli panelin elastik sınırı
Other Titles: Elastic limit of functionally graded curved panel under thermal load
Authors: Haskul, Mehmet
Keywords: Von Mises Kriteri
Fonksiyonel derecelendirilmiş malzeme (FDM)
Eğri eksenli
Von Mises Criterion
Functionally graded material (FGM)
Curved panel
Issue Date: 10-Aug-2018
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Haskul, M. (2018). "Isıl yük altında fonksiyonel derecelendirilmiş eğri eksenli panelin elastik sınırı". Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, 23(2), 383-398.
Abstract: Bu çalışmada, radyal doğrultuda ısıl yüke maruz kalan fonksiyonel derecelendirilmiş silindirik eğri eksenli panelin elastik davranışı analitik olarak incelenmiştir. Eğri eksenli panelin elastisite modülünün radyal doğrultuda üstel parametreye bağlı olarak değiştiği varsayılmıştır. Panelin düzlem şekil değiştirme durumunda olduğu göz önüne alınmıştır. Panelin malzeme özellikleri üstel parametredeki değişimin etkisi ve genel karışım kanunu ile birlikte ele alındığında; panelin bütün özellikleri (Poisson oranı hariç) radyal doğrultuda değiştiği hesaba alınarak detaylı bir çalışma yapılmıştır. Elastik sınırlar von Mises akma kriterine göre belirlenmiştir. Pozitif ve negatif sıcaklıkta akmanın; panelin iç yüzeyinde, dış yüzeyinde veya aynı anda her iki yüzeyde başladığı gözlemlenmiştir. Sayısal sonuçlar alüminyum/çelik fonksiyonel derecelendirilmiş panel için grafikler halinde sunulmuştur.
In this study, the elastic behavior of a functional graded cylindrically curved panel subjected to thermal load in the radial direction is analytically investigated. It is assumed that the elasticity module of the curved panel changes in the radial direction depending on the exponential parameter. It is considered that the panel is in plane strain state. The material properties of the panel are considered together with the effect of the change in the exponential parameter and the general mixture law; all the characteristics of the panel (except for the Poisson ratio) has made a detailed study taking into account the changes in the radial direction. The elastic limit is determined according to the von Mises yield criterion. To yield in the positive and negative temperature; the panel inner surface, outer surface or both surfaces at the same time is observed to start. Numerical results are presented in graphical form for aluminum / steel functionally graded panel.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/555630
http://hdl.handle.net/11452/12494
ISSN: 2148-4147
2148-4155
Appears in Collections:2018 Cilt 23 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
23_2_28.pdf1.44 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons