Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/12493
Title: Determination of the efficiency of waste gas washing equipments used in jewelery workshop
Other Titles: Kuyum atölyelerinde kullanılan atıkgaz yıkama ekipmanlarının verimliliklerinin belirlenmesi
Authors: Avşar, Edip
Hanedar, Asude
Alp, Kadir
Toröz, İsmail
Keywords: Jewelery
Iron copper solvation
Bombing
Gas washing
Kuyum
Demir bakır indirme
Patlatma
Gaz yıkama
Issue Date: 6-Jul-2018
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Avşar, E. vd. (2018). "Determination of the efficiency of waste gas washing equipments used in jewelery workshop". Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, 23(2), 287-298.
Abstract: During the processes where acid and cyanide are used in jewelery workshops, waste gases originates that hazardous in terms of human and environmental health and material. It is necessary to control these originated gas flows with suitable methods and equipment in the workshop and convert them to non-hazardous forms. For this purpose, waste gas washing equipment which can be used by various producers in jewelery workshops are produced. In this study, waste gas stream hazardous emissions removal efficiency of a system produced for this purpose was examined and the measures to be taken for the continuous efficiency were mentioned. According to results; it has been determined that the nitric acid emissions and the sulfuric acid emissions originated from the iron / copper solvation process are reduced by 94.5% and 88.3%, respectively, by means of waste gas washing system. It has been determined that cyanide emissions are reduced by 98.7% by washing the waste gases from the bombing process by means of washing system. According to results, treated toxic gaseous emission concentrations were below the limit. values of Turkish Industrial Air Pollution Control Regulation (TIAPCR) and Netherlands Emission Guidelines for Air (NER).
Kuyum atölyelerinde asit ve siyanür kullanılan işlemler esnasında, insan ve çevre sağlığı ile malzeme üzerinde zararlı olacak nitelikte atık gazlar ortaya çıkmaktadır. Oluşan bu atık gaz akımlarının, oluştuğu atölye içinde uygun yöntem ve ekipmanlarla kontrol edilmesi ve zararsız hale getirilmesi gerekmektedir. Bu amaçla çeşitli üreticiler tarafından kuyum atölyelerinde kullanılabilecek atık gaz yıkama ekipmanları üretilmektedir. Yapılan çalışmada bu amaçla üretilmiş bir sistemin atık gaz akımı içerisindeki zararlı emisyonları giderme verimi incelenmiş ve verimin sürekliliğinin sağlanması için alınması gereken önlemler belirtilmiştir. Elde edilen sonuçlar incelendiğinde; kullanılan atık gaz yıkama sistemi sayesinde demir/bakır indirme işleminden kaynaklanan nitrik asit emisyonlarının %94,5, sülfürik asit emisyonlarının ise %88,3 oranında giderildiği belirlenmiştir. Patlatma işleminden kaynaklanan atık gazların yıkama sisteminde yıkanması ile siyanür emisyonun ise %98,7 oranında giderildiği tespit edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre arıtılmış toksik gaz emisyonları; Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği ve Hollanda Hava Emisyon Klavuzu’nda verilen limit değerlerin altında kalmıştır.
URI: http://hdl.handle.net/11452/12493
ISSN: 2148-4147
2148-4155
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/555597
Appears in Collections:2018 Cilt 23 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
23_2_21.pdf823.39 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons