Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/12492
Title: Effects of elastic supports on nonlinear vibrations of a slightly curved beam
Other Titles: Elastik mesnetlerin hafifçe eğri bir kirişin nonlineer titreşimlerine etkileri
Authors: Sarıgül, Murat
Keywords: Nonlinear vibrations
Slightly curved beam
Elastic supports
Elastic foundation
Lineer olmayan titreşimler
Hafifçe eğri kiriş
Elastik mesnetler
Elastik zemin
Issue Date: 2-Jul-2018
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Sarıgül, M. (2018). "Effects of elastic supports on nonlinear vibrations of a slightly curved beam". Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, 23(2), 255-274.
Abstract: In this study, nonlinear vibrations of a slightly curved beam having arbitrary rising function are handled. The beam is restricted in longitudinal direction using elastic supports on both ends. Sag-to-span ratio of the beam, which is assumed to have sinusoidal curvature function at the beginning, is taken as 1/10. Beam being of Euler-Bernoulli type rests on Winkler elastic foundation and carries an arbitrarily placed concentrated mass. Equations of motion are obtained by using Hamilton Principle. Cubic and quadratic nonlinear terms have been aroused at the mathematical model because of the foundation and the beam's elongation. The Method of Multiple Scales (MMS), a perturbation technique, is used to solve the equations of motion analytically. The primary resonance case is taken into account during steady-state vibrations. The natural frequencies are obtained exactly for different control parameters such as supports' types, locations of the masses and linear coefficient of foundation. Frequency-amplitude and frequencyresponse graphs are drawn by using amplitude-phase modulation equations.
Bu çalışmada, keyfi başlangıç fonksiyonuna sahip hafifçe eğri bir kirişin lineer olmayan titreşimleri ele alınmaktadır. Her iki ucundan elastik mesnetler kullanılarak kiriş, boyuna yönünde kısıtlanmıştır. Başlangıçta sinüsoidal eğrilik fonksiyonuna sahip olduğu varsayılan kiriş için, ulaşılan eğrilik yüksekliğinin izdüşüme oranı 1/10 alınmaktadır. Euler-Bernoulli tipinde olan kiriş Winkler elastik zemini üzerine oturmakta ve üzerinde keyfi olarak yerleştirilmiş kütleler taşımaktadır. Hamilton prensibi kullanılarak hareket denklemleri elde edilmiştir. Zeminden ve kiriş uzamasından dolayı matematiksel modelde kübik ve quadratik lineer olmayan terimler ortaya çıkmaktadır. Hareket denklemlerini analitik olarak çözümlemek için bir Pertürbasyon tekniği olan Çok Ölçekli Metod(MMS) kullanılmaktadır. Geçici-durum titreşimleri süresince baskın rezonans durumu dikkate alınmaktadır. Mesnetlerin tipleri, kütlelerin konumları ve zeminin lineer bileşeni gibi farklı mukayese parametreleri için doğal frekanslar elde edilmektedir. Genlik-faz modülasyon denklemleri kullanılarak frekans-genlik ve frekans-cevap grafikleri çizilmiştir.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/555587
http://hdl.handle.net/11452/12492
ISSN: 2148-4147
2148-4155
Appears in Collections:2018 Cilt 23 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
23_2_19.pdf1.31 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons