Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/12491
Title: Hidrolik sistemlerdeki enerji verimliliği
Other Titles: Energy efficiency in hydraulic systems
Authors: Ergür, Hayriye Sevil
Keywords: Hidrolik devre
Hidrolik motor
Elektro-hidrolik hareketlendirici
Basınç dengeli
Hydraulic circuit
Hydraulic motor
Electro-hydraulic actuator
Pressure compensated
Hydraulic system
Hidrolik sistem
Issue Date: 25-Jun-2018
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Ergür, H. S. (2018). "Hidrolik sistemlerdeki enerji verimliliği". Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, 23(2), 241-254.
Abstract: Günümüzde hidrolik sistemlere ilişkin bilimsel çalışmalarda, bu sistemlerin geliştirilmesi ve enerji kayıplarının azaltılması sağlanmaktadır. Enerji kayıpları, borulardaki sürtünmeden, ekipmanlardan, dirseklerden ve çap değişikliğinden oluşur. Isı artışına sebep olan hidrolik basınç kayıpları, sisteme hasar vereceğinden soğutucu kullanımı gerekmektedir. Bir diğer enerji kaybı nedeni ise başlangıçta küçük, ancak zamanla artan hidrolik kaçaklardır. Buna ek olarak, emniyet valfinden tanka geri dönen akışkan da enerji kaybını artırır. Hidrolik sistemlere ilave edilen ekipmanlar ve teknolojik iyileştirmeler ile enerji kayıpları azalmaktadır. Sistemdeki basınç kontrolünü kolaylaştırmak için, pompaya en yakın noktaya monte edilen emniyet valfinden geçen yüksek basınçlı sıvı, tanka dönüş debisini artırır. Endüstriyel gelişimdeki rolü sürekli artan hidrolik sistemlerin yerini çok daha ekonomik bir alternatif olan dijital kumandalı sistemler almaktadır. Bu çalışmada, konvansiyonel ve enerji verimli sistemler ile valf ve pompa kontrollü mobil cihazlar karşılaştırılmıştır.
The development of hydraulic systems and the reduction of energy losses have provided by very serious scientific studies related to these systems recently. Energy losses consist of friction in pipes, equipment, elbows and diameter changes. The hydraulic pressure losses that cause the heat increase will require the use of a cooler, as it will damage the system. Another energy loss is due to fluid leakages, which are initially small but increase over time. In addition, the fluid returning to the tank through the safety valve also increases the energy loss. Equipment and technological improvements, in hydraulic systems, reduce the energy losses. In order to facilitate the pressure control in the system, the highpressurized liquid discharge in return line, passed through the safety valve installed into the closest to the pump is increased. The role of the hydraulic system in industrial development is increasingly taking the place of digital control systems, which is a much more economical alternative. In this study, conventional and energy efficient systems are compared with valve and pump-controlled mobile devices.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/555580
http://hdl.handle.net/11452/12491
ISSN: 2148-4147
2148-4155
Appears in Collections:2018 Cilt 23 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
23_2_18.pdf1.22 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons