Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/12490
Title: A new message processing mechanism for internet of things
Other Titles: Nesnelerin interneti için yeni mesaj işleme mekanizması
Authors: Uludağ Üniversitesi/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği Bölümü.
Toğay, Cengiz
Keywords: Internet of things
Message processing
Cloud computing
Message oriented middleware
Nesnelerin interneti
Mesaj işleme
Bulut bilişim
Mesaj yönelimli ara katman
Issue Date: 15-May-2018
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Toğay, C. (2018). "A new message processing mechanism for internet of things". Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, 23(2), 55-66.
Abstract: Data is the most valuable thing in Industry 4.0 Era. Devices in the industry produce a tremendous amount of data and they are stored or processed by the services. Because of the advantages of the cloud computing, now the data is on the Internet instead of the local servers. Therefore, thanks to the cloud computing, the data can be processed by third parties. There are two concerns about sharing the data; namely performance and privacy. For near real-time problems, the data should be sent to services as soon as possible. For privacy, only required and allowed part of the data payload should be shared among parties.Therefore, a processing mechanism is needed before sending the data to target nodes. In this study, a new mechanism is proposed for processing/filtering the data based on the target node needs and rules defined by the administrator.
Endüstri 4.0 çağında veri en önemli bileşen halini aldı. Endüstrideki cihazlar tarafından üretilen çok ciddi miktarda veriler servisler tarafından işlenmekte ya da saklanmaktadırlar. Bulut mimarilerinin sağladığı avantajlar nedeni ile veriler artık yerel sunucular yerine İnternet ortamında yer almaktadır. Bulut bilişim sayesinde, veriler dış servisler tarafından işlenebilmektedir. Burada iki temel konu ortaya çıkmaktadır. Bunlar performans ve gizliliktir. Gerçek zamanlı uygulamalar için veri servislere mümkün olduğunca çabuk bir şekilde ulaştırılmalıdır. Gizlilik konusunda ise yalnızca verinin gerekli ve izin verilen kısımları paylaştırılmalıdır. Bu nedenle, verilerin hedeflere gönderilmeden önce işleyecek bir mekanizmaya ihtiyaç bulunmaktadır. Bu çalışmada, yöneticilerin tanımladığı kurallar ile hedefin gereksinimlere bağlı olarak çalışan yeni bir veri işleme/filtreleme mekanizması önerilmektedir.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/498858
http://hdl.handle.net/11452/12490
ISSN: 2148-4147
2148-4155
Appears in Collections:2018 Cilt 23 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
23_2_5.pdf877.44 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons