Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/12487
Title: Depolama ve geri-alma makinesi bekleme noktası optimizasyonu: Atanmış depolama politikası durumu
Other Titles: Storage and retrieval machine dwell point optimization: Dedicated storage policy case
Authors: Uludağ Üniversitesi/Mühendislik Fakültesi/Endüstri Mühendisliği Bölümü.
Çavdur, Fatih
Değirmen, Sema
Şener, Erdi
Keywords: Otomatik depolama ve geri-alma sistemleri
Kontrol parametreleri
Bekleme noktası
Atanmış depolama politikası
Optimizasyon
Automated storage and retrieval systems
Control parameters
Dwell point
Dedicated storage
Policy
Optimization
Issue Date: 13-Jun-2018
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Çavdur, F. vd. (2018). "Depolama ve geri-alma makinesi bekleme noktası optimizasyonu: Atanmış depolama politikası durumu". Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, 23(2), 183-202.
Abstract: Bu çalışma, otomatik depolama ve geri-alma sistemlerinde kullanılan depolama ve geri-alma makinesinin, hiçbir işlem gerçekleştirmiyorken (boştayken) konumlandırıldığı bekleme noktasını optimize etmek için bir yaklaşım sunmaktadır. Çalışma kapsamında, depolama ve geri-alma makinesinin sadece geri-alma işlemini gerçekleştirdiği bir süreç dikkate alınarak, makinenin depodaki mevcut ürün gruplarının ağırlık merkezlerine olan toplam uzaklığını minimize etmek için bir matematiksel programlama modeli önerilmektedir. Depodaki ürün yerleşimlerinde anlamlı farklılıkların oluştuğu belirli zamanlarda, depolama ve geri-alma makinesi bekleme noktasının güncellenmesiyle de dinamik bir şekilde makine pozisyonunun optimize edilmesi amaçlanmaktadır. Atanmış depolama politikası altında ürünlerin depolandığı, tek koridora sahip örnek bir depo üzerinde, depolama ve geri-alma makinesi bekleme noktası dinamik olarak optimize edilerek, önerilen yaklaşımın çalışması örnek bir problem ile gösterilmektedir.
This study presents an approach to optimize the dwell point where the storage and retrieval machine in automatic storage and retrieval systems is positioned when it does not perform any operations (when it is idle). A mathematical programming model is proposed to minimize the total distance of the storage and retrieval machine to the centers of gravity of the stored product groups in the warehouse in which only the retrieval process is taken into consideration. The aim of the study is to optimize the machine position dynamically by updating the dwell point of the storage and retrieval machine at certain times when significant differences occur in the product locations in the warehouse. The proposed approach is illustrated using a case study defined for a warehouse with single corridor where the products are stored under the dedicated storage policy by dynamically optimizing the dwell point of the storage and retrieval machine in an example problem.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/555561
http://hdl.handle.net/11452/12487
ISSN: 2148-4147
2148-4155
Appears in Collections:2018 Cilt 23 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
23_2_14.pdf1.7 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons