Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/12483
Title: A novel survey on solvent based-dyes containing shellac and pumice
Other Titles: Pomza ve gomalak içeren solvent bazlı boyalar üzerine yeni bir araştırma
Authors: Acaralı, Nil
Keywords: Dye
Solvent
Taguchi
FT-IR
Boya
Issue Date: 25-May-2018
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Acarlı, N. (2018). "A novel survey on solvent based-dyes containing shellac and pumice". Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, 23(2), 87-96.
Abstract: This study aimed the dyes as decorative usage and improving the physical properties by using solvent based-dye with additives to evaluate in construction and chemical applications. The physical tests as viscosity, hydrophobicity, drying time, gloss effect, hiding power/transparency were applied on surfaces. Taguchi Method was used as an optimization method and characterization of molecular bonds was investigated with FT-IR. Shellac was used for protection of metallic surfaces and pumice increased the adhesive effect of dye. The test results showed that the additives did not affect the glossiness, color availability and drying time as a negative result. When the prepared dyes compared reference dyes, it was seen that hydrophobicity and hiding power/transparency effects were increased. FT-IR spectra showed that the prepared dyes had similar bonds with reference dyes.
Bu çalışmada; inşaat ve kimya sektöründe kullanılmak üzere solvent bazlı boyaya çeşitli katkı maddeleri eklenerek fiziksel özelliklerin geliştirilmesi ve dekoratif amaçlı olarak kullanılması hedeflenmiştir. Yapılan çalışmada viskozite, parlaklık, kapatıcılık, hidrofobiklik ve kuruma süresi gibi farklı fiziksel testler uygulanmıştır. Optimizasyon metodu olarak, Taguchi metodu kullanılmış ve FT-IR cihazı ile moleküler bağ karakterizasyonu incelenmiştir. Burada, gomalağın metal yüzeylerde koruma sağladığı ve pomzanın ise yapışma özelliğini arttırdığı gözlemlenmiştir. Yapılan testler sonucunda kullanılan katkıların, parlaklık, renk uygunluğu ve kuruma süresine olumsuz bir etkisinin olmadığı gözlenmiştir. Referans boyaya kıyasla, hazırlanan boyaların hidrofobikliği ve kapatıcılığı arttırıcı etkisinin olduğu gözlemlenmiştir. Deneylerin FT-IR spektrumları incelendiğinde ise referans boyayla benzer bağ karakterizasyonu olduğu gözlemlenmiştir.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/540051
http://hdl.handle.net/11452/12483
ISSN: 2148-4147
2148-4155
Appears in Collections:2018 Cilt 23 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
23_2_7.pdf754.17 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons