Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1244
Title: Polikaprolakton-kitosan nanoliflerin üretiminde ve antibakteriyel aktivitesi üzerinde çözücü etkisinin araştırılması
Other Titles: Investigation of solvent effect on the production and antibacterial activity of polycaprolactone/chitosan nanofibers
Authors: Aykut, Yakup
Turşucular, Ömer Fırat
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Antibakteriyel malzemeler
Elektroçekim
Kitosan
Polikaprolakton
Aseton
Formik asit
Nanolif
Antibacterial materials
Electrospinning
Chitosan
Polycaprolactone
Acetone
Formic acide
Nanofiber
Issue Date: 16-Jun-2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Turşucular, Ö. F. (2017). Polikaprolakton-kitosan nanoliflerin üretiminde ve antibakteriyel aktivitesi üzerinde çözücü etkisinin araştırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Farklı oranlarda karışımı yapılmış polikaprolakton/kitosan (PCL/CS) nanolifler elektroçekim metoduyla üretilmiştir. Elektroçekim çözeltileri aseton ve formik asit olmak üzere iki farklı çözücü kullanılarak hazırlanmıştır. Çözücü etkisinin üretilen nanoliflerin morfolojileri, kimyasal özellikleri ve termal özellikleri optik mikroskop, SEM, FTIR ve DSC cihazlarıyla, antibakteriyel aktiviteleri üzerindeki etkileri ise ASTM 2149 01 standardına göre ölçülmüştür. Elde edilen sonuçlara göre, çözücü olarak aseton kullanıldığında CS'ın partikül olarak PCL nanolifler tarafından enkapsüle edildiği ve bununda nanoliflerin antibakteriyellik özelliklerini az katkı yaptığı gözlemlenmiştir. Diğer taraftan, çözücü olarak formik asit kullanıldığında CS ve PCL'nin elektroçekim çözeltisi içerisinde tamamen çözündüğü, üretilen nanoliflerin her tarafında iki polimerinde bulunduğu ve sonuç olarak nanoliflerin daha iyi antibakteriyel özelliklerde oldukları tespit edilmiştir.
Chitosan (CS) blended polycaprolactone (PCL) nanofibers were prepared with different CS content via electrospinning procedure. Two different solvents, acetone and formic acid (FA) were used to dissolve and blend the polymers before electrospinning process. Effect of solvent on the electrospinability of the blend, final nanofiber morphologies, chemical and thermal properties and antibacterial activities were investigated with optical microscopy, SEM, FTIR, DSC, and ASTM 2149 01 Standard Dynamic Contact Conditions. The results revealed that using acetone as a solvent chitosan particles were encapsulated in the as spun PCL nanofibers and antibacterial activity increase as a certain amount. Contrarily; when FA is used as the solvent, CS and PCL were dissolved and blended very well, and antibacterial activity was enhanced considerably.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1244
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
497206.pdf
  Until 2020-06-20
3.29 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons