Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1243
Title: Acetamiprid, ımidacloprid ve spinosad etken maddeli insektisitlerin bazı entomopatojen nematodlar üzerine etkilerinin araştırılması
Other Titles: Research on the effects of acetamiprid, imidacloprid and spinosad on some entomopathogenic nematodes
Authors: Susurluk, İsmail Alper
Kwizera, Vital
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bitki Koruma Anabilim Dalı.
Keywords: EPN
Steinernema
Heterorhabditis
İnsektisitler
Insecticides
Issue Date: 20-Jun-2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kwizera, V. (2017). Acetamiprid, ımidacloprid ve spinosad etken maddeli insektisitlerin bazı entomopatojen nematodlar üzerine etkilerinin araştırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Entomopatojen nematodlar (EPN) biyolojik mücadelede zararlı böceklere karşı kullanılan ajanlardan biridir. Zararlı böcekler yaşamlarının bir kısımını toprakta geçirirler. EPN'ler de toprakta yaşarlar ve böceğin larva döneminde etkili olurlar. EPN'ler, Steiner tarafından 1923 yılında ilk kez tanımlanmıştır. O zamandan beri, Entomopatojen Nematoloji alanında birçok gelişme ve yeni bulgular olmuştur. Biyolojik mücadele alanının gelişmesine rağmen, pestisitler hala bitki koruma için yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu pestisitlerin, EPN'ler üzerinde yan etkileri vardır. Bu çalışmada, üç EPN (Steinernema carpocapsae, Steinernema feltiae, Heterorhabditis bacteriofora) üzerine üç insektisit (Asetamiprid, Imidacloprid ve Spinosad)'in etkileri değerlendirilmiştir. Deneyler laboratuarda yürütülmüştür. Ölüm sayımları sırasıyla 24, 48 ve 96 saatlerinde yapılmıştır. Bazı neonikotinoidlerin ve EPN'lerin zararlı böcek larvalarına karşı oluşturduğu sinerjiden esinlenerek, bu insektisitlerin EPN'ler üzerindeki doğrudan etkilerini araştırılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre; imidaklopridin daha az ölüme neden olduğu, ancak asetamipridde ise yüksek ölüm oranları gösterdiği anlaşılmıştır. Bu sonuçlar, EPN'ler ile imidaklopridin yüksek sinerjizm ve asetamiprid ile düşük sinerjizm meydana getirdiği ortaya koymaktadır. Ayrıca spinosad daha düşük bir ölüm göstermiştir. Arılar gibi tozlayıcı böcekler ve biyotopun diğer faydalı türler üzerindeki etkilerine rağmen, bu insektisitleri zararlı böceklere karşı EPN'lere zarar verme riski olmadan etkili bir şekilde kullanılabileceği anlaşılmaktadır.
Entomopathogenic nematodes (EPNs) are one biological control way against some insect pests, which pass one stage of their life in the soil. They were identified for the first time in 1923 by Steiner. There have been a lot of developments and new discoveries in the field of Entomopathogenic Nematology. In spite of developments in the field of biological control, pesticides are still widely used for plant protection. These pesticides have side effects on soil biotop such as EPNs. In this study we evaluated the effects of three insecticides (Acetamiprid, Imidacloprid and Spinosad) on three EPNs (Steinernema carpocapsae, Steinernema feltiae, Heterorhabditis bacteriophora). The experiments done in the laboratory. Mortality rate was done at 24, 48 and 96 hours respectively. Inspired by the synergism observed between some neonicotinoids and EPNs against insect pests larvae, it was evaluated the direct effects of those insecticides on EPNs. Our results showed less mortality by imidacloprid and high mortality rates in acetamiprid. These results confirm the high synergism of imidacloprid with EPNs and the low synergism with acetamiprid. It was also observed a lower death by spinosad. Despite their effects on pollinators and other useful organisms of the biotop, these insecticides can be used effectively against insect pests without high risk of harming EPNs.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1243
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
497205.pdf1.33 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons