Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1242
Title: Otomobil koltuk konforunun objektif ve subjektif ölçüm sistemi kullanılarak değerlendirilmesi
Other Titles: The assesment of car seat comfort by using objective and subjective measurement systems
Authors: Gündüz, Tülin
Budak, İlke Günay
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Otomobil koltuk konforu
Sürüş konforu
Yol testleri
Arayüz basıncı ölçümü
Car seat comfort
Driving comfort
Road trials
Interface pressure measurement
Issue Date: 20-Jun-2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Budak, İ. G. (2017). Otomobil koltuk konforunun objektif ve subjektif ölçüm sistemi kullanılarak değerlendirilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmanın amacı, bir otomobil sürücü koltuğunun konfor değerlendirmesini yaparak, rahatsızlıkların asıl kaynaklarına ulaşıp tasarım aşamasında konfor algısını yükseltmektir. Çalışmada, otomobil koltuk konforu yol testlerinde subjektif değerlendirme sistemi kullanarak ve ayrıca objektif değerlendirme sisteminde koltuk basıncı ölçülerek değerlendirilmiştir. Çalışmanın odak noktası, otomobil kullanıcılarının gerçek yol şartları altında koltuk konforundan nasıl etkilendiğini göstermektir. Bu çalışmada 55 katılımcı ile 2,5 saat otomobil sürüşü gerçekleştirilmiştir. Sürüş öncesi tüm katılımcıların otomobil içinde 9 bölge için arayüz basıncı ölçülmüştür. Sürüş sırasında 0, 15, 75 ve 150. dakikalarda 4 ayrı aralıkta konfor değerlendirmesi yapılmıştır. Katılımcılardan her bölüm için 24 soruluk bir anket doldurmaları istenmiştir. Toplamda 33 parametre ilgili istatistiksel teknikler kullanılarak SPSS programında değerlendirilmiştir. Katılımcıların 75. dakikan sonra rahatsızlık hissettikleri belirlenmiştir. Ayrıca, koltuk konforunun doğrudan termal konfor parametreleri ile de ilgili olduğu sonucuna varılmıştır. Bununla birlikte şişman katılımcılar koltuğu, normal vücut kitle indeksine (BMI) sahip katılımcılara göre daha konforlu bulmuşlardır. Gerçek trafik şartları da konfor seviyesini etkilemektedir.
The purpose of this study is to carry out an automobile seat comfort assessment with reaching out to the original source of discomfort and to increase the sense of comfort in the design phase. In study assesses automobile seat comfort by using a subjective evaluation system with road trials and by using objective evaluation system with measuring seat pressure. The focus of this study is to demonstrate how drivers are affected by seat comfort under actual road conditions. All experiments were carried out with 55 participants autumobile driving for 2.5 h. Before the participants drove, the interface pressure was measured at 9 areas in the automobile. During the road trials, a comfort assessment was performed at 4 intervals: 0 min, 15 min, 75 min and 150 min. Participants were required to complete a questionnaire of 24 questions for each section. In total, 33 parameters were evaluated using related statistical techniques with SPSS. The participants felt discomfort after 75 minutes, and seat comfort was directly affected by thermal comfort parameters. However, overweight participants found the seat to be more comfortable than subjects with a normal body mass index (BMI). Real traffic conditions affect comfort level too.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1242
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
497203.pdf
  Until 2020-06-21
4.39 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons