Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/12398
Title: Internet self-efficacy of secondary school students: Effects of computer use, email use and student characteristics
Other Titles: İlköğretim öğrencilerinin internet öz-yeterlikleri: Bilgisayar kullanımı, eposta kullanımı ve bireysel özelliklerin etkileri
Authors: Uludağ Üniversitesi/Bilgisayar Eğitimi ve Öğretim Teknolojileri Bölümü.
Öncü, Semiral
Şengel, Erhan
Göktalay, Şehnaz Baltacı
Keywords: Internet self-efficacy
Information technology competencies
Internet connection
Computer use
Email use
Gender
Grade level
İnternet öz-yeterliliği
Bilgi teknolojisi yetkinliği
İnternet bağlantısı
Bilgisayar kullanımı
E-posta kullanımı
Cinsiyet
Sınıf düzeyi
Issue Date: 25-May-2012
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Öncü, S. vd. (2012). “Internet self-efficacy of secondary school students: Effects of computer use, email use and student characteristics”. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 25(1), 259-277.
Abstract: There is a growing emphasis on the use of technology in education. For students to effectively participate in technology assisted learning, they need to be computer literate. Internet self-efficacy is a potential indicator of computer literacy. This research study discusses the factors affecting secondary school students’ Internet self-efficacy, made up of general self-efficacy and communicative selfefficacy. The data used in this study is a part of a larger data set of a research project funded between 2008 and 2010. A total of 609 secondary school students from ten different schools participated in the study. A MANCOVA was run to investigate students’ Internet self-efficacy scores based on several student-related factors. The results revealed that students were highly confident in their Internet self-efficacy. Daily computer use and weekly email use, in addition to having Internet connection at home, were found to be significantly predicting students’ Internet self-efficacy scores. The independent variables varied in terms of which dependent variables they affect. Student grade level and gender interestingly did not have any impact on the results. As the technology integrations are becoming more apparent in Turkish public schools thorough large-scale projects like FATİH, the findings of this study will be of the essence to understand the average student profiles in terms of the confidence with the technology.
Eğitimde teknoloji kullanımı üzerine artan bir ilgi var. Teknoloji yardımıyla öğrenme faaliyetlerine etkili bir şekilde katılabilmeleri için öğrencilerin bilgisayar konusunda bilgili olmaları gerekiyor. Internet öz-yeterliği, bilgisayar uzmanlığının potansiyel bir göstergesidir. Bu çalışmada ilköğretim öğrencilerinin genel ve iletişim öz-yeterliklerinden oluşan İnternet öz-yeterliklerini etkileyen faktörler araştırılmıştır. Çalışmada kullanılan veriler 2008-2010 yılları arasında desteklenen bir araştırma projesinin parçasıdır. Araştırmaya on değişik ilköğretim okulundan 609 öğrenci katılmıştır. Birçok öğrenci ile ilgili faktöre bağlı olarak öğrencilerin İnternet özyeterliklerini araştırmak için MANCOVA analizinden faydalanılmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlar öğrencilerin İnternet öz-yeterliklerinin oldukça yüksek olduğunu ortaya koymuştur. Öğrencilerin İnternet öz-yeterliğini etkileyen faktörler olarak günlük bilgisayar kullanımı, haftalık e-posta kullanımı ve evde İnternet bağlantısı olması öne çıkmıştır. Öğrencilerin sınıf düzeyi ve cinsiyetin İnternet öz-yeterliği üzerine etkisi bulunamamıştır. Günümüzde FATİH projesi gibi geniş kapsamlı projeler yardımıyla teknoloji entegrasyonu Türk milli eğitiminde daha da ön plana çıkarken, bu çalışmanın sonuçları öğrencilerin teknoloji konusundaki güvenlerini anlayarak hareket etmek açısından faydalı olacaktır.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/153473
http://hdl.handle.net/11452/12398
ISSN: 2667-6788
Appears in Collections:2012 Cilt 25 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
25_1_17.pdf305.04 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons