Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/12376
Title: Çalgı öğretmenlerinin çalgı eğitimi yaklaşımlarının karşılaştırılması: Antalya İlinde nitel bir çalışma
Other Titles: The comparison of instrument teachers’ teaching aproaches: A qualitative study in Antalya
Authors: Özmenteş, Sabahat
Taşkın, Gaye Selin
Keywords: Çalgı eğitimi
Öğretim yöntemleri
Ölçme değerlendirme
Instrument education
Teaching methods
Measure and evaluation
Issue Date: 1-Aug-2011
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Özmenteş, S. ve Taşkın G.S. (2011). “Çalgı öğretmenlerinin çalgı eğitimi yaklaşımlarının karşılaştırılması: Antalya İlinde nitel bir çalışma”. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 24(2), 451-465.
Abstract: Bu araştırmanın amacı Antalya ilinde çeşitli çalgı branşlarında görev yapan çalgı öğretmenlerinin çalgı eğitiminin ders planlama, öğretim yöntemleri, öğrenci özellikleri ve ölçme-değerlendirme alanları ile ilgili görüşlerini belirlemek, çalgı eğitimcilerinin çalgı eğitimine olan yaklaşımlarındaki benzer ve farklı yönleri ortaya çıkarmaktır. Araştırmada 17 çalgı öğretmeni ile yüz yüze görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, çalgı eğitimcileri ders planlamada öğrenci seviyesini dikkate aldıklarını belirtmişler, derslerini planlamanın yararlarını ise zamanı verimli kullanma ve hedeflere ulaşmada kolaylık sağlama olarak belirlemişlerdir. Çalgı eğitiminde kullandıkları öğretim yöntemlerini anlatım, örnekleme, uygulama, tümevarım ve tümdengelim olarak ifade etmişlerdir. Çalgı öğretmenleri çalgı eğitiminde ölçme ve değerlendirme konusunda ise öğrencinin dönem içindeki durumunu göz önünde bulundurduklarını ve öğrenci seviyesinin var olan müfredata uygunluğunu dikkate aldıklarını vurgulamışlardır.
The purpose of this study is to determine the views of instrument teachers in Antalya about teaching methods, student characteristics, measure&evaluation and to expose the similarities and discrapencies in their approaches in instrument education. Interviews were made with 17 instrument teachers. The results indicated that instrument teachers consider student level while planning their lessons and found planning beneficial to use the time effective to achieve lesson goals easily. Teachers told that their teaching methods were expression, giving examples, implementation, induction and deduction. They also emphasized that while evaluating the students, they consider their attitudes and the balance between student level and curriculum.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/153450
http://hdl.handle.net/11452/12376
ISSN: 2667-6788
Appears in Collections:2011 Cilt 24 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
24_2_9.pdf329.58 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons