Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/12375
Title: İlköğretim müzik dersi öğrenci çalışma kitaplarındaki görsel imgelerin incelenmesi
Other Titles: Visual images in the Turkish primary school music student’s books
Authors: Kalyoncu, Nesrin
Uçar, Alpaslan
Keywords: İlköğretim
Müzik
Görsel imgeler
Primary classes
Music
Visual images
Issue Date: 1-Aug-2011
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kalyoncu, N. ve Uçar A. (2011). “İlköğretim müzik dersi öğrenci çalışma kitaplarındaki görsel imgelerin incelenmesi”. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 24(2), 425-440.
Abstract: Bu çalışmada, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan ve ilköğretim öğrencileri tarafından Müzik derslerinde kullanılan çalışma kitaplarındaki görsel imgelerin analizi amaçlanmıştır. Kitaplardaki görsel imgelerin incelenmesi şu boyutlar çerçevesinde gerçekleştirilmiştir: Kitapların genel görsel tasarımı; görsel imge tipleri; görsel imgelerin boyut ve renk kaliteleri; görsel imgelerin müzik ders içerikleri ile ilişkisi; görsel imgelerin çalışma kitaplarındaki aktivitelerle bağlantısı; görsel imgelerin kültürel yönleri. Araştırmanın tipi doküman analizidir ve görsel imgeler nitel ve nicel açılardan irdelenmiştir.
This study focuses on analyzing the visual images of music student’s books, published by the Ministry of National Education in Turkey and used by primary students in music classes. The analysis of the visual images in the music student’s books will be framed by these issues: The general design of the music student’s books; the types of visual images; their size and color qualities; the relations of the visual images with the content of music lessons; the connections of visual images in study activities of the music student’s books; the cultural aspects of these visual images. In this aspect the research design of the study is document analysis and the collected data will be analyzed both by qualitative and quantitative methods.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/153448
http://hdl.handle.net/11452/12375
ISSN: 2667-6788
Appears in Collections:2011 Cilt 24 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
24_2_7.pdf413.64 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons