Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/12374
Title: A research aiming to integrate the online education approach into collaborative art education: Via method of swot analysis
Other Titles: Çevrimiçi eğitim yaklaşımını işbirlikçi sanat eğitimine entegre etmeyi amaçlayan bir araştırma: Swot analizi yoluyla
Authors: Ünalan, H. Turgay
Keywords: Online eğitim ve swot anallzi
Online education and swot analysis
Issue Date: 1-Aug-2011
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Ünalan, H.T. (2011). “A research aiming to integrate the online education approach into collaborative art education: Via method of swot analysis”. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 24(2), 441-449.
Abstract: Bu çalışma, Anadolu Üniversitesinde Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi lisans öğrencilerinden Bilgisiyarla Tasarım I dersine devam eden Resim İş Öğretmeni adayı öğrencinin (22 öğrenci) online ortaklaşa bir etkinliğe katılımları sırasındaki deneyimlerine dayanmaktadır. Bu etkinlik iki dönem hallnde yürütülmesi düşünülen bir araştırma projesininin bir ön pilot çalışmasıdır. Öğrenciler ile Bilgisiyarla Tasarım I dersi bir dönem boyunca karışık bir öğrenim yaklaşımı kullanımıyla (yüz yüze ve online ders biçimleri birlikte) ikinci sınıf düzeyinde yürütülmüştür. Dersin öğretmeni farklı gruplardan gelen öğrencileri birleştirerek ve işbirliklerini sağlayarak öğrenme düzeylerini arttırmak için çeşitli yöntemler kullanmıştır. Bu çalışma, çeşitli alanlarda kullanılan online eğitim ve swot anallzi gibi yaklaşımların sanat eğitiminde de kullanılabileceğini ve belli noktalarda etkinliğini ortaya çıkarmak amacı ile yapılmıştır.
This research is based on the experiences of a group of undergraduate Fine Arts Education (FAE) students at the University of Anadolu (AU) while participating in an online collaborative activity. This activity was part of an action inquiry research project that was conducted over two full cycles. The selected students were taking a one-semester module on second-year level that was presented by using a blended learning approach (combining face-to-face and online delivery modes). The course facilitator had to consider creative ways to induce a diverse group of students to actively participate and collaborate in order to enhance the student learning experience.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/153449
http://hdl.handle.net/11452/12374
ISSN: 2667-6788
Appears in Collections:2011 Cilt 24 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
24_2_8.pdf292.91 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons