Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/12371
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorErsoy, Esen-
dc.contributor.authorBaşer, Neş'e-
dc.date.accessioned2020-08-20T09:36:34Z-
dc.date.available2020-08-20T09:36:34Z-
dc.date.issued2011-08-01-
dc.identifier.citationErsoy, E. ve Başer N. (2011). “Probleme Dayalı Öğrenme Yönteminde uygulanan senaryoların kalıcılığa etkisi”. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 24(2), 355-366.tr_TR
dc.identifier.issn2667-6788-
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/153445-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/12371-
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı, ilköğretim bölümü matematik öğretmenliği üçüncü sınıf “İstatistik ve Olasılık I” dersinde Probleme Dayalı Öğrenme Yönteminin uygulanabilirliğini ve kalıcılığa etkisini incelemektir. Çalışma, 2009-2010 eğitimöğretim yılının ilk yarıyılında, Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Matematik Öğretmenliği 3.sınıf öğrencileri ile gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada, deney grubunda bulunan 50 öğrenciye dersler senaryo uygulaması ile işlenmiştir. Kontrol gurubunda bulunan 49 öğrenciye ise geleneksel yöntem ile öğrenim sunulmuştur. Probleme Dayalı Öğrenme sürecinde “Permütasyon-Kombinasyon” konusu ile ilgili olarak hazırlanan senaryo uygulanmıştır. Senaryo ile verilen eğitimin sonunda, her iki gruba da “İstatistik ve Olasılık I- Ara sınav” soruları uygulanmıştır. Aynı sınav yaklaşık iki ay sonra tekrarlanmıştır. Araştırmanın sonunda, senaryo kullanılarak verilen öğretimin kalıcılığı olumlu yönde etkilediği ortaya çıkmıştır.tr_TR
dc.description.abstractThe purpose of this study is to examine adaptability and retention of Problem-Based Learning method at third class “Statistics and Probability-I” lesson in elementary mathematics education. The study was carried in the first semester of the 2009-2010 academic year, third class students in Dokuz Eylül University, Buca Education Faculty of Elementary Mathematics Education were carried out. In this study, 50 students in the experimental group were given lessons with the application scenario. The 49 students in the control group were presented with traditional methods. At the Problem-Based Learning process, the scenario prepared which deals with “Permutation-Combination” subject was applied. At the end of the education given with scenario, “Statistics and Probability-I Quiz” questions was applied to both of the groups. The same exam was repeated approximately three months later. At the end of the study, the education given using the scenario emerged as positively affecting to retention.en_US
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectMatematik eğitimitr_TR
dc.subjectPermütasyontr_TR
dc.subjectProbleme dayalı öğrenmetr_TR
dc.subjectSenaryotr_TR
dc.subjectCombinationen_US
dc.subjectMathematics educationen_US
dc.subjectPermutationen_US
dc.subjectProblem-based learningen_US
dc.subjectScenarioen_US
dc.titleProbleme Dayalı Öğrenme Yönteminde uygulanan senaryoların kalıcılığa etkisitr_TR
dc.title.alternativeThe effect on retention of applied scenarios in the Problem-Based Learning Methoden_US
dc.typeArticleen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergitr_TR
dc.identifier.startpage355tr_TR
dc.identifier.endpage366tr_TR
dc.identifier.volume24tr_TR
dc.identifier.issue2tr_TR
dc.relation.journalUludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi / Journal of Uludag University Faculty of Educationtr_TR
Appears in Collections:2011 Cilt 24 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
24_2_4.pdf320.96 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons