Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/12371
Title: Probleme Dayalı Öğrenme Yönteminde uygulanan senaryoların kalıcılığa etkisi
Other Titles: The effect on retention of applied scenarios in the Problem-Based Learning Method
Authors: Ersoy, Esen
Başer, Neş'e
Keywords: Matematik eğitimi
Permütasyon
Probleme dayalı öğrenme
Senaryo
Combination
Mathematics education
Permutation
Problem-based learning
Scenario
Issue Date: 1-Aug-2011
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Ersoy, E. ve Başer N. (2011). “Probleme Dayalı Öğrenme Yönteminde uygulanan senaryoların kalıcılığa etkisi”. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 24(2), 355-366.
Abstract: Bu çalışmanın amacı, ilköğretim bölümü matematik öğretmenliği üçüncü sınıf “İstatistik ve Olasılık I” dersinde Probleme Dayalı Öğrenme Yönteminin uygulanabilirliğini ve kalıcılığa etkisini incelemektir. Çalışma, 2009-2010 eğitimöğretim yılının ilk yarıyılında, Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Matematik Öğretmenliği 3.sınıf öğrencileri ile gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada, deney grubunda bulunan 50 öğrenciye dersler senaryo uygulaması ile işlenmiştir. Kontrol gurubunda bulunan 49 öğrenciye ise geleneksel yöntem ile öğrenim sunulmuştur. Probleme Dayalı Öğrenme sürecinde “Permütasyon-Kombinasyon” konusu ile ilgili olarak hazırlanan senaryo uygulanmıştır. Senaryo ile verilen eğitimin sonunda, her iki gruba da “İstatistik ve Olasılık I- Ara sınav” soruları uygulanmıştır. Aynı sınav yaklaşık iki ay sonra tekrarlanmıştır. Araştırmanın sonunda, senaryo kullanılarak verilen öğretimin kalıcılığı olumlu yönde etkilediği ortaya çıkmıştır.
The purpose of this study is to examine adaptability and retention of Problem-Based Learning method at third class “Statistics and Probability-I” lesson in elementary mathematics education. The study was carried in the first semester of the 2009-2010 academic year, third class students in Dokuz Eylül University, Buca Education Faculty of Elementary Mathematics Education were carried out. In this study, 50 students in the experimental group were given lessons with the application scenario. The 49 students in the control group were presented with traditional methods. At the Problem-Based Learning process, the scenario prepared which deals with “Permutation-Combination” subject was applied. At the end of the education given with scenario, “Statistics and Probability-I Quiz” questions was applied to both of the groups. The same exam was repeated approximately three months later. At the end of the study, the education given using the scenario emerged as positively affecting to retention.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/153445
http://hdl.handle.net/11452/12371
ISSN: 2667-6788
Appears in Collections:2011 Cilt 24 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
24_2_4.pdf320.96 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons