Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1237
Title: Farklı azot dozlarının İtalyan çiminin (Lolium multiflorum westerwoldicum caramba) ot verimi ve kalitesi üzerine etkileri
Other Titles: The effects of different nitrogen doses on forage yield and quality of annual ryegrass (Lolium multiflorum westerwoldicum caramba)
Authors: Çarpıcı, Emine Budaklı
Özdemir, Semih
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarla Bitkileri Anabilim Dalı.
Keywords: İtalyan çimi
Azot dozu
Ot verimi
Kalite
Annual ryegrass
Nitrogen dose
Forage yield
Quality
Issue Date: 22-Jun-2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Özdemir, S. (2017). Farklı azot dozlarının İtalyan çiminin (Lolium multiflorum westerwoldicum caramba) ot verimi ve kalitesi üzerine etkileri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu araştırma, Bursa ekolojik koşullarında farklı azot dozlarının italyan çiminin (Lolium multiflorum westerwoldicum Caramba) ot verimi ve kalitesi üzerine etkilerini incelemek amacıyla 2015-2016 vejetasyon döneminde Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi Deneme Alanlarında yürütülmüştür. Tesadüf Blokları Deneme Desenine göre üç tekerrürlü olarak kurulan denemede yedi farklı azot dozu (0, 10, 20, 30, 40, 50 ve 60 kg N/da) ele alınmıştır. Denemede bitki materyali olarak İtalyan çiminin Caramba çeşidi kullanılmıştır. Araştırmada; bitki boyu, SPAD değeri, yeşil ot verimi, kuru madde verimi, ham protein oranı, ham protein verimi, ADF ve NDF oranları gibi özellikler incelenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre; en yüksek bitki boyu (58,70, 59,63, 58,14, 61,95, 62,92 ve 62,81 cm) 10, 20, 30, 40, 50 ve 60 kg N/da, en yüksek SPAD değeri (41,43 ve 41,99) 50 ve 60 kg N/da, en yüksek yeşil ot verimleri (7078,80 ve 7368,70 kg/da) 50 ve 60 kg N/da, en yüksek kuru madde verimi (1773,90 kg/da) 60 kg N/da, en yüksek ham protein oranı (% 17,84 ve % 18,37) 50 ve 60 kg N/da, en yüksek ham protein verimleri (253,40 ve 266,85 kg/da) 50 ve 60 kg N/da, en düşük NDF oranı (% 48,10) ise kontrol uygulamasından elde edilmiştir. Sonuç olarak tek yıllık verilere göre; italyan çiminde yüksek verim ve kalite açısından 50 kg/da azot dozu Bursa ve benzer ekolojik koşullar için önerilebilir.
This research was conducted to investigate the effects of different nitrogen doses on the yield and quality of annual ryegrass (Lolium multiflorum westerwoldicum Caramba) at the Agricultural Application and Research Center of Agriculture Faculty, Uludag University under Bursa ecological conditions in 2015-2016 vegetation period. Seven nitrogen dose (0, 10, 20, 30, 40, 50 and 60 kg N/ da) was applied in the experiment with three replications using Randomized Complete Block Design. Caramba variety of annual ryegrass was used as a plant material in this study. In the research, some characters such as plant height, SPAD value, green forage yield, dry matter yield, crude protein ratio, crude protein yield, ADF and NDF ratios were investigated. According to the results the highest plant heights were obtained (58,70, 59,63, 58,14, 61,95, 62,92 and 62,81 cm) from 10, 20, 30, 40, 50 and 60 kg N/da, the highest SPAD value (41,43 and 41,99) from 50 and 60 kg N/da, the highest green forage yield (7078,80 and 7368,70 kg/da) from 50 and 60 kg N/da, the highest dry matter yield (1773,90 kg/da) from 60 kg N/da, the highest crude protein rate (17,84 % and 18,37 %) from 50 ve 60 kg N/da, the highest crude protein yield (253,40 and 266,85 kg/da) from 50 and 60 kg N/da and the lowest NDF ratio (48,10 %) from control application. As a result, 50 kg/da nitrogen dose can be recommended in Bursa and similar ecological conditions, in order to obtain the highest forage and quality.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1237
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
497198.pdf2.44 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons