Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1233
Title: Kazasker atama ruznâmçelerinden Anadolu Kazaskerliği 7 numaralı Defterin transkripsiyon ve değerlendirmesi (H. 1099-1101-m.1688-1690)
Other Titles: The transcription and examination of the Kadiasker of Anatolia Register number 7 from the Kadiasker appointment ruznamçes (Hijri 1099-1101- ad 1688-1690)
Authors: Abacı, Nurcan
Özçelik, Uğur
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Anabilim Dalı/Yeniçağ Tarihi Bilim Dalı.
Keywords: Kazasker ruznamçesi
Kadı
Atama
Azil
Kazasker
Military judge calendar
Appoinment
Military judge
Issue Date: 29-Mar-2018
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Özçelik, U. (2018). Kazasker atama ruznâmçelerinden Anadolu Kazaskerliği 7 numaralı Defterin transkripsiyon ve değerlendirmesi (H. 1099-1101-m.1688-1690). Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Osmanlı Devleti'nde ilmiyye sınıfına ait en önemli kaynaklardan biri kadı ve müderris atamalarını içeren kazasker ruznamçeleridir. Bu tez çalışmasında Anadolu Kazaskerliği'ne ait olan ve Meşihat Arşivi'nde bulunan 7 numaralı ruznamçe transkribe edilerek değerlendirilmiştir. İncelenen ruznamçe 1688-1690 yıllarını kapsamaktadır. İçerdiği belgelerden yola çıkarak anılan yıllar arasında kadıların meslekteki hareketleri ortaya konmaya çalışılmıştır. Buna ek olarak ruznamçede geçen ve kadıların meslek içerisindeki hareketleriyle ilgili bazı kavramlar örneklendirilerek anlatılmıştır.
One of the most important sources regarding the Ottoman ilmiye class is the military judge calendar (kazasker ruznamçesi) which includes the appointment of the judge and scholars (kadı-müderris). In this study, 7 numbered ruznamçe in Meşihat (religious administration) Archive of Anatolian Military Judgement (Anadolu Kazaskerliği) is transcribed and evaluated. The examined ruznamçe covers the years between 1688-90. Through the documents included in ruznamçe, I aimed to reveal occupational mobilities of the kadıs' between 1688-90. Moreover, certain concepts mentioned in the ruznamçe about the kadı institution are handled with examples.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1233
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
502913.pdf4.57 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons