Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1232
Title: Uygurların otantik kültürü ve modernleşmesi
Other Titles: Uyghur's authentic culture and modernization
Authors: Güngörmez, Bengül
Bulibulinazi, Jialaliding
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Sosyoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Uygur kültürü
Modernleşme
Gelenek
Modernlik
Uyghur culture
Modernization
Tradition
Modernizm
Issue Date: 15-Mar-2018
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Bulibulinazi, J. (2018). Uygurların otantik kültürü ve modernleşmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada modernleşme sürecinde modernlik ile Uygur kültürü arasındaki etkileşim süreci ele alındı. Yani tezin konusu, yirminci yüzyılın başından bu yana Uygur toplumunun yaşamış olduğu modernleşme süreci ve bu süreçte gerçekleşen kültürel değişmelerdir. Uygurların modernleşme sürecini iki döneme ayırarak ele alabiliriz: birinci dönem, İslam ülkeleri ve Orta Asya'daki Türk topluluklardan etkilenerek ve onları örnek alarak gerçekleştirdiği modernleşme sürecidir. İkinci dönem, Çin Halk Cumhuriyeti kurulduktan sonra, yani yirminci yüzyılın ikinci yarısından itibaren Çin'in kalkınma projesinin etkisiyle devam etmiş olan süreçtir. Modernleşme süreci ekonomik, politik ve kültürel değişimleri içeren bir süreçtir ve bu üç faktör birbirini etkilemektedir. İnsanların yaşam tarzı, bilinci ve kurumların insanlar üzerindeki denetim rolü değişmektedir. Bu çalışmada Uygur toplumunda aile ve eğitim kurumunda gerçekleşen değişimler, insanların milli ve kültürel kimlik bilincinin şekillenmesi, modernleşme ve küreselleşme sürecinde insanların yaşadığı kimlik krizi, geleneksellik ve modernlik arasındaki tutumu incelendi. Elinizdeki çalışma Uygurların modernleşme sürecinde karşılaştığı sorunları inceleyerek, gelenek ve modernlik arasındaki ilişkinin analizini yapıyor ve Uygurların modern dünyada kimliğini korumak için kültür ve bilicini geliştirmesi gerektiği imasında bulunuyor. Bu çalışma Sincan Uygur Özerk Bölgesi ve orada yaşayan Uygur halkı hakkında bilgi vermeyi, onların kültürü hakkında tespitler yapmayı ve bu konudaki araştırmalara katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.
Main topic analyzed in this theses is, modernization process and how this process influence the Uygur Society and cultural changes happened in this process. Modernization is characterized by its radical changes in all the aspects of economics, politics and social life. Modernization, in Sociology, is the transformation from a traditional, rural, agrarian society to a secular, urban, industrial society. According to modernization theory, Western Society is considered as modern society, and outside the Western Society, is considered as traditional society. The modernization process of Uygur Society can be divided into two periods. In the early twentieth century, Uyghurs mainly influenced by Jadidism. The second period of Uyghur's modernization was begun since the establishment of Peoples Republic of China. In modernization process, educational, industrial changes had happened, production mode, family constracture also had changed. Through globalization, popular culture and consumerism influenced the Uyghur culture. During this period, "cultural crisi" has been felt by Uyghur society, because all the traditional value system gradually blurred. Because everything is rapidly changing, traditional value system is no more suitable to this new modern world. Identity cirisis and insecurity become the main reflexivity of this modern world. In the process of modernization, Uyghur Society should have clear understanding of their core value and reinterpret the traditional culture, should change their passiveness into initiative actions.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1232
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
502878.pdf3.98 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons