Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/12309
Title: Pamuk ipliklerin bobin formunda ağartılmasında çevre dostu yöntem olarak ozon kullanım olanağının araştırılması
Other Titles: Investigation of ozone usage as an environmentally friendly method for bleaching cotton yarns in cheese form
Authors: Uludağ Üniversitesi/Orhangazi Yeniköy Asil Çelik Meslek Yüksek Okulu.
Uludağ Üniversitesi/Mühendislik Fakültesi/Tekstil Mühendisliği Bölümü.
Eren, Semiha
Çeven, Erhan Kenan
Keywords: Pamuk
İplik
Bobin
Ağartma
Ozon
Cotton
Yarn
Bobbin
Bleaching
Ozone
Issue Date: 23-Jan-2018
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Eren, S. ve Çeven, E. K. (2018). "Pamuk ipliklerin bobin formunda ağartılmasında çevre dostu yöntem olarak ozon kullanım olanağının araştırılması". Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, 23(1), 17-30.
Abstract: Bu çalışmada bobin formundaki pamuk ipliklerin ozon gazı ile ağartılması incelenmiştir. Böylece klasik hidrojen peroksit ağartmasına göre daha çevre dostu ve daha ekonomik bir proses geliştirilmesi amaçlanmıştır. Numunelere referans işlem olarak klasik peroksit ağartması yapılmış, ozonla ağartma denemelerinde işlem süresi değiştirilmiştir. Çalışmada atık banyoların KOİ yükleri, beyazlık değerleri, ozonlama süreleri ve iplik düzgünsüzlükleri karşılaştırılmıştır. Ayrıca ipliklerin SEM analizi yapılarak lif yüzeyindeki etki izlenmiş ve ipliklere mukavemet testleri uygulanmıştır.
In this study, ozone bleaching of cotton yarns in cheese form has been examined. Thus, a more eco-friendly and economic bleaching process compared ton conventional peroxide bleaching was aimed. Conventional peroxide bleaching was applied as the control treatment and ozone treatment was the tested treatment type with the time as varieable. COD values of the bleaching bath effluents, sample whiteness values, treatment times and yarn evenness were compared. Furtermore, yarn strength tests and SEM analysis wer performed.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/451675
http://hdl.handle.net/11452/12309
ISSN: 2148-4147
2148-4155
Appears in Collections:2018 Cilt 23 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
23_1_2.pdf1.21 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons