Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/12248
Title: Betonarme yüksek kirişlerde boşluk konumu ve şeklinin yapısal davranış üzerindeki etkilerinin deneysel olarak incelenmesi
Other Titles: Experimental research on the structural behavior effects of web-opening position and shape in RC deep beams
Authors: Özkal, Mehmet Fatih
Keywords: Betonarme yapılar
Yüksek kirişler
Gövde boşlukları
Kesme davranışı
Reinforced concrete structures
Deep beams
Web-openings
Shear behavior
Issue Date: 31-Jul-2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Özkal, M. F. (2017). "Betonarme yüksek kirişlerde boşluk konumu ve şeklinin yapısal davranış üzerindeki etkilerinin deneysel olarak incelenmesi". Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, 22(2), 149-160.
Abstract: Yükseklik ve açıklık değerlerinin birbirine nispeten yakın olduğu yüksek kirişler, yapısal kararlılığa katkı vermesi amacıyla gün geçtikçe betonarme yapılarda daha çok kullanılır hale gelmiştir. Bununla birlikte, söz konusu yapılardaki elektrik, haberleşme, su, kanalizasyon, ısıtma ve havalandırma tesisatlarının kurulumu için kiriş gövdelerinde boşluk bırakma ihtiyacı doğmaktadır. Yüksek kirişlerde eğilme etkisine kıyasla kesme etkisinin daha belirgin olmasına ilaveten boşluklar sebebiyle yapısal davranışta daha önemli değişimler görülmekte, gerilme ve şekil değiştirmelerin hesabında doğrusal yaklaşımlar geçerliliğini yitirmektedir. Bu çalışmada, muhtelif konumlardaki ve şekillerdeki boşluklarla tasarlanan 9 ayrı betonarme yüksek kirişin tekdüze yükleme altındaki davranışları deneysel olarak incelenmiştir. Gövde boşluklarının göçme tipine, azami taşıma gücüne, yapısal süneklik ve rijitlik değerlerine olan etkileri deneyler sonucunda belirlenerek birbirleriyle mukayesesi gerçekleştirilmiştir.
Deep beams, in which depth and span values are close to each other, have recently been used more in reinforced concrete structures for the purpose of assuring structural stability. Additionally, it is a necessity to leave spaces on the web of deep beams for the installation of electrical, communication, water, sewage, heating and conditioning facilities. Shear effects are already more dominant than flexural effects in deep beams, however, web-openings cause significant changes regarding structural behavior and linear approaches are not applicable for the analysis of stress and strain. In this study, structural behavior of 9 reinforced concrete (RC) deep beams, which have web-openings with various position and shapes, were experimentally investigated under monolithic loading. Effects of web-openings on the failure mechanism, ultimate bearing load, structural ductility and rigidity were examined and compared throughout test results.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/343225
http://hdl.handle.net/11452/12248
ISSN: 2148-4147
2148-4155
Appears in Collections:2017 Cilt 22 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
22_2_14.pdf1.47 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons