Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/12244
Title: Otomotiv kablo imalatında ergonomik risk analizi
Other Titles: Ergonomic risk analysis in production of automotive wire harnesses
Authors: Ulutaş, İlker Boğaç
Uludağ Üniversitesi/Mühendislik Fakültesi/Endüstri Mühendisliği Bölümü.
Gündüz, Tülin
Keywords: Ergonomik risk analizi
REBA
HMD
Ergonomic risk analysis
QEC
Issue Date: 22-Jun-2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Ulutaş, İ. B. ve Gündüz, T. (2017). "Otomotiv kablo imalatında ergonomik risk analizi". Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, 22(2), 107-120.
Abstract: Çalışma yaşamında “kas iskelet sistemi hastalıkları” (KİSH) önemli bir sağlık sorunudur. Bu çalışmanın amacı tehlikeli sınıftaki bir işyerinde işlerin ergonomik risklere göre değerlendirilmesidir. Çalışmada, kablo imalatı yapılan bir fabrikada KİSH ile ilişkili problemler tespit edilmiştir. Belirlenen iki özel iş istasyonunda, hızlı maruziyet değerlendirme (HMD) ve REBA metotları uygulanmıştır. Bu analizlerin sonrasında, fiziksel risk etmenlerinin iyileştirilmesi için yeni uygulamalar geliştirilmiştir. Yapılan düzenlemeler sonrası tekrar analizler yapılarak elde edilen sonuçların etkinliği değerlendirilmiştir. Sonuç olarak, otomotiv kablo imalatı sektöründe montaj aşamasındaki kas iskelet sistemi hastalıklarına maruz kalma riski azaltılmıştır.
The "musculoskeletal disorders" in workplace is an important health issue. The purpose of this study is objected to assess the tasks in a hazardous classified workplace according to ergonomic risks. In this study, it was determined the problems about musculoskeletal disorders in a factory manufacturing automotive wire harnesses. Quick Exposure Check (QEC) and Rapid Entire Body Assessment (REBA) were applied in two specific workstations. Following these analyzes, new applications have been developed to improve the physical risk factors. After the two workstations were developed, the effectiveness was assessed by re-analysis of the results obtained. As a result, in automotive wire harnesses, the risks of musculoskeletal disorders were reduced in assembly phase.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/338650
http://hdl.handle.net/11452/12244
ISSN: 2148-4147
2148-4155
Appears in Collections:2017 Cilt 22 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
22_2_10.pdf1.78 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons