Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/12238
Title: Gri stok modelinin işbirlikçi oyun teorisi ile maliyet dağıtımlarının incelenmesi
Other Titles: Cost allocations of a grey inventory model with cooperative game theory
Authors: Olgun, Mehmet Onur
Özdemir, Gültekin
Gök, Sırma Zeynep Alparslan
Keywords: İşbirlikçi oyun teorisi
Stok yönetimi
Ekonomik sipariş miktarı modeli
Aralık gri sayılar
Maliyet dağıtım yöntemleri
Cooperative game theory
Inventory management
Economic order quantity model
Interval grey numbers
Cost allocation methods
Issue Date: 10-May-2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Olgun, M. O. vd. (2017). "Gri stok modelinin işbirlikçi oyun teorisi ile maliyet dağıtımlarının incelenmesi". Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, 22(2), 23-34.
Abstract: Stok yönetimi çalışmalarında birim zamanda ortalama toplam stok maliyetini ve depolanacak ürün miktarını belirlemek firmalar için önemli bir konudur. Ancak gerçek hayatta stok maliyeti parametreleri tam olarak bilinemeyebilir fakat belirli aralık olarak tahmin edilebilir. Ayrıca birden fazla firma ortak hedeflere sahip olan firmalar ile stok ve sipariş maliyetlerinin azaltmak için diğer firmalar ile işbirliği (koalisyon) yoluna giderek giderlerini azaltabilirler. Bu çalışma ile aynı sektörde faaliyet gösteren ve aynı ürünleri sipariş veren firmaların bir araya gelerek ortak sipariş verme durumunda oluşacak toplam maliyetin firmalar arasında nasıl dağıtılacağı konularına katkı sağlanmıştır. Uygulama geliştirmek amacıyla av silahı sektöründe faaliyet gösteren ve aynı ürünleri sipariş eden üç firma incelenmiştir. Ayrıca geliştirilen üç adet maliyet dağıtım kuralı olan gri orantılı kural, gri eşit kayıp dağıtım kuralı, gri kaçırılan alternatif kayıpların dağıtımı ile ilgili adil ve kararlı dağıtımlar karşılaştırılarak incelenmiş firmalar için en uygun dağıtım kuralları önerilmiştir.
Inventory management studies on minimizing the avarage total cost per unit time and determines the quantity of stocked materaial which is an important issue for companies. However, in real life inventory cost parameters may not be fully known, but they can be estimated as intervals. Furthermore, the multiple companies can reduce their costs with cooperation (coalition) and with the same target companies to reduce their inventory and ordering costs.In this study, our contribution is how to distribute the total cost of the companies operating the same sector and the same product. In order to make practice, we examine three shotgun firms which order the same products . Also we develop three cost allocation rules which are grey proportional rule, grey equal charge allocation and grey alternative cost avoidiance rule. We propose fair and stable cost distubition rules and compare the best for firms.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/336538
http://hdl.handle.net/11452/12238
ISSN: 2148-4147
2148-4155
Appears in Collections:2017 Cilt 22 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
22_2_3.pdf975.96 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons