Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/12236
Title: Güneş pili uygulamaları için CdS ince filmlerin optik özelliklerinin maltoz katkısıyla geliştirilmesi
Other Titles: Improvement of optical properties of CdS thin films by maltose additive for solar cell applications
Authors: Yücel, Ersin
Keywords: CdS
Maltoz
Optik özellikler
Kimyasal banyo depolama
Maltose
Optical properties
Chemical bath deposition
Issue Date: 2-May-2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yücel, E. (2017). "Güneş pili uygulamaları için CdS ince filmlerin optik özelliklerinin maltoz katkısıyla geliştirilmesi". Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, 22(2), 1-10.
Abstract: Kimyasal banyo depolama (CBD) yöntemi kullanılarak nano yapılı kadmiyum sülfit (CdS) ince filmler cam yüzeyler üzerinde üretilmiştir. Farklı konsantrasyonlardaki maltoz (C12H22O11, α-DGlukopiranozil-(1→4)-α-D-Glukopiranoz), büyüme çözeltilerinde bir katkı maddesi olarak kullanılmıştır. Maltozun CdS ince filmlerin yapısal, morfolojik ve optik özellikleri üzerindeki etkisi X-Işını kırınımı (XRD), taramalı elektron mikroskobu (SEM) ve UV-Vis spektrofotometre kullanılarak incelenmiştir. Analizler, filmlerin kristal büyüklüklerinin maltoz konsantrasyonunun artmasıyla azaldığını ve filmlerin homojenliğinin maltoz konsantrasyonunun aratmasıyla arttığını göstermiştir. Ayrıca, hem optik yasak enerji bant aralığı hem de optik geçirgenlik değerleri maltoz konsantrasyonunun artmasıyla artmıştır. Bu sonuçlar büyüme çözeltisi içindeki maltoz konsantrasyonunun artmasının nano yapılı CdS filmlerin yüzey morfolojilerini, kristal yapılarını, yasak enerji bant aralığını ve optik geçirgenlik değerlerini dikkat çekici bir şekilde etkilediğini göstermiştir.
Nanostructured cadmium sulfide (CdS) thin films were fabricated on glass substrates by using chemical bath deposition (CBD) method. Different concentrations of maltose (C12H22O11, α-DGlukopiranozil-(1→4)-α-D-Glukopiranoz) were used as an additive in the growth solutions. The influence of maltose on structural, morphological and optical properties of CdS films has been investigated by using X-ray diffraction (XRD), scanning electron microscopy (SEM) and ultravioletvisible (UV-Vis.) analysis. The analysis showed that the values of crystallite size of the films decreases with increasing maltose concentration in the bath and the uniformity of the films increases with increasing maltose concentrations. Also, both the optical band gap value and transmission rate increases with increasing maltose concentration. These results show that increasing maltose concentration in the growth solution remarkably affects the surface morphology, crystal structure, band gap and transmittance of the nanostructured CdS films.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/336536
http://hdl.handle.net/11452/12236
ISSN: 2148-4147
2148-4155
Appears in Collections:2017 Cilt 22 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
22_2_1.pdf1 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons