Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1223
Title: Türkiye'deki kestane arı polenlerinin fenolik bileşiklerinin ve antioksidan özelliklerinin araştırılması
Other Titles: Investigation of chestnut bee pollen and antioxidant properties of the phenolic compounds in Turkey
Authors: Şahin, Saliha
Karkar, Büşra
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı.
Keywords: Kestane arı poleni
Fenolik bileşik
Karotenoid
Oksidatif stres
HPLC-DAD
Chestnut bee pollen
Phenolic compound
Carotenoid
Oxidative stress
Issue Date: 28-Jun-2018
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Karkar, B. (2018). Türkiye'deki kestane arı polenlerinin fenolik bileşiklerinin ve antioksidan özelliklerinin araştırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bee pollen is a rich and natural food with high nutritional and medicinal content. It can be very quickly digested by the body, bloodstream and can be consumed by humans. Bee pollen contains amino acids, proteins, hormones, enzymes, carbohydrates, minerals, fats, vitamins, phenolic compounds, phytochemicals and anti-oxidative agents. Chemical composition of bee pollen can be varied according to geographical and botanical features. In this study, phenolic compounds and carotenoids in chestnut bee pollen samples collected from the Marmara and Black Sea regions were determined by HPLC-DAD. The total phenolic contents and antioxidant capacities of the samples were determined by Folin-Ciocalteu, FRAP (ferric reducing antioxidant power), ABTS and CHROMAC (Cr(VI) reduction antioxidant capacity) methods. It was identified that chestnut bee pollen samples with rich phenolic compound content prevented DNA oxidation by 11% in the Fenton environment. In addition, oxidative stress-induced DNA base damage products were examined by GC-MS / MS. It was determined that chestnut bee pollen prevented the formation of DNA base damage products by 68.12%.
Arı poleni, zengin ve doğal gıda içeriğine sahip besinsel ve tıbbi değeri yüksek, vücut tarafından çok çabuk sindirilen, kana karışan ve insanlar tarafından tüketilebilen değerli bir üründür. Arı poleni aminoasit, protein, hormon, enzim, karbohidrat, mineral, yağ, vitamin, fenolik bileşikler, fitokimyasallar ve antioksidatif ajanlar içermektedir. Arı poleninin kimyasal içeriği, coğrafi ve botanik özelliklere göre değişmektedir. Bu çalışmada Marmara ve Karadeniz Bölgeleri'nden toplanan kestane arı poleni örneklerinde bulunan fenolik bileşikler ve karotenoidler HPLC-DAD cihazı ile tayin edilmiştir. Örneklerin toplam fenolik madde içeriği ve antioksidan kapasiteleri Folin-Ciocalteu, FRAP (demir iyonu indirgeyici antioksidan güç) ABTS ve CHROMAC (Cr (VI) indirgen antioksidan kapasite) yöntemleri ile belirlenmiştir. Zengin fenolik bileşik içeriğine sahip olan kestane arı poleni örneklerinin Fenton ortamında, DNA oksidasyonunu %11 oranında önlediği tespit edilmiştir. Ayrıca GC-MS/MS ile oksidatif stres sonucu oluşan DNA baz hasar ürünleri incelenmiştir. Kestane arı poleninin DNA baz hasar ürünlerinin oluşumunu %68,12 oranında önlediği belirlenmiştir.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1223
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
521531.pdf5.17 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons