Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/12199
Title: Fantazi ipliklere uygulanan kalite kontrol testleri
Other Titles: Quality control tests applied to fancy yarns
Authors: Uludağ Üniversitesi/Mühendislik Fakültesi/Tekstil Mühendisliği Bölümü.
Çeven, Erhan Kenan
Şardağ, Sibel
Keywords: Fantezi iplik
Kalite kontrol testleri
Şantuk iplik
Şenil iplik
Flok iplik
Fancy yarn
Quality control tests
Slub yarn
Chenille yarn
Flock yarn
Issue Date: 5-Jan-2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Çeven, E. K. ve Şardağ, S. (2017). "Fantazi ipliklere uygulanan kalite kontrol testleri". Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, 22(1), 1-12.
Abstract: Son yıllarda, yüksek katma değerli kumaşların geliştirilmesinde ve özgün kumaş tasarımlarında geniş desen olanaklarına imkan vermesinden dolayı fantezi iplik kullanımı belirgin şekilde artmıştır. Sürekli değişen moda olgusu içerisinde önemli bir yere sahip olan bu iplik grubuna her geçen gün yeni türde ipliklerin dahil olduğu görülmektedir. Yeni iplik türlerinin bu gruba eklenmesi sonucunda bu ipliklerin tekstil yüzeyi haline getirilmeden önce fiziksel ve görsel anlamda kalite kontrol testlerine tabi tutulması ve her bir iplik türü için yeni bir test tasarımının yapılması gerekmektedir. Fantezi ipliklere uygulanan testlerin derlendiği bu çalışmada, bu ipliklere uygulanan standart test yöntemleri ve bazı ipliklerin özelinde (şantuk, şenil, flok iplik) uygulanan spesifik testlerden bahsedilmiş ve literatürde eksikliği görülen bir konuda katkı sağlamak amaçlanmıştır.
In recent years, thanks to allow the unlimited design possibilities for the development of high added-value products and unique product design the use of fancy yarns has increased significantly. It is seen that everyday new types of yarns are included to this group of yarn which has an important place in continuously changing fashion phenomenon. Before these yarns are formed into textile surface, they need to be subjected to physical and visual quality control tests and new test type should be designed for every type of fancy yarn. In this study, it is aimed at describing the standard and specific test methods applied to these fancy yarns (slub, chenille, flock yarn) and at contributing to the literature in which there is a lack of knowledge.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/293635
http://hdl.handle.net/11452/12199
ISSN: 2148-4147
2148-4155
Appears in Collections:2017 Cilt 22 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
22_1_1.pdf1.18 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons