Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/12190
Title: Yapılandırmacı öğrenme yaklaşımı: Sınıf öğretmenleri görüşleri kapsamında bir araştırma
Other Titles: Constructivist learning approach: A research on the scope of views of class teachers
Authors: Karadağ, Engin
Deniz, Sevgi
Korkmaz, Tuğba
Deniz, Gürkan
Keywords: Yapılandırmacı öğrenme yaklaşımı
Sınıf öğretmeni
İlköğretim
Constructivist learning approach
Classroom teachers
Primary education
Issue Date: 1-Aug-2008
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Karadağ, E. vd. (2008). “Yapılandırmacı öğrenme yaklaşımı: Sınıf öğretmenleri görüşleri kapsamında bir araştırma”. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 21(2), 383-402.
Abstract: Ülkemizde 2005–2006 öğretim yılından itibaren yürürlüğe giren program, yapılandırmacı öğrenme yaklaşımı temel alınarak geliştirilmiştir. Bireyin bildiklerini yapılandırması, keşfetmesi ve yaratması şeklinde tanımlanan öğrenme, yapılandırmacı öğrenme yaklaşımında; bilgilinin sorgulanması, yorumlanması ve analiz edilmesi sürecini kapsar. Bu süreçten hareketle yapılan araştırmada sınıf öğretmenlerinin yenilenen ilköğretim programlarının temelini oluşturan yapılandırmacı öğrenme yaklaşımına ilişkin görüş ve düşünceleri saptanmaya çalışılmıştır
In our country, in the education year of 2005-2006 there has been a new program developed which based on constructivist learning approach. In the constructivist learning approach a person has to construct, discover and create what he/she knows and the learner can have the privilege to analyze, criticize and question what he/she knows. In this study, the views and the ides of classroom teachers regarding the constructivist learning approach taking a place in the center of the renewed primary school programmers have been tried to find out.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/153346
http://hdl.handle.net/11452/12190
ISSN: 2667-6788
Appears in Collections:2008 Cilt 21 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
21_2_10.pdf267.86 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons