Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/12167
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorEvke, Elif-
dc.date.accessioned2020-08-13T05:52:27Z-
dc.date.available2020-08-13T05:52:27Z-
dc.date.issued2016-10-21-
dc.identifier.citationDuzyer, S. vd. (2016). "Effect of ethylene oxide, autoclave and ultra violet sterilizations on surface topography of pet electrospun fibers". Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, 21(2), 201-218.tr_TR
dc.identifier.issn2148-4147-
dc.identifier.issn2148-4155-
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/236556-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/12167-
dc.description.abstractThe aim of this study to investigate the effects of different sterilization methods on electrospun polyester. Ethylene oxide (EO), autoclave (AU) and ultraviolet (UV) sterilization methods were applied to electrospun fibers produced from polyethylene terephthalate (PET) solutions with concentrations of 10, 15 and 20 wt.%. The surface characteristics of the fibers were examined by scanning electron microscope (SEM), atomic force microscope (AFM), surface pore size studies and contact angle measurements. Differential scanning calorimetry (DSC) tests were carried out to characterize the thermal properties. Fourier Transform Infrared spectroscopy (FTIR) tests were performed to analyze the micro structural properties. SEM studies showed that different sterilization methods made significant changes on the surfaces of the fibers depending on the PET concentration. Although the effects were decreased with the increasing polymer concentration, the fiber structure was damaged especially with the EO sterilization. The contact angle values were decreased with the UV sterilization method the most.en_US
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı farklı sterilizasyon metodlarının elektroçekim polyester lifleri üzerindeki etkisini incelemektir. PET lifleri; ağırlıkça %10,15 ve 20 oranında polietilen tereftalat (PET) içeren çözeltilerden elektroçekim yöntemiyle üretilmiş ve etilen oksit (EO), otoklav (AU) ve ultraviyole (UV) ile sterilize edilmiştir. Üretilen yüzeylerin yüzey karakterizasyonu taramalı elektron mikroskobu (SEM), atomik kuvvet mikroskobu (AFM), yüzey gözeneklilik boyutu analizleri ve temas açısı ölçümleriyle gerçekleştirilmiştir. Yüzeylerin termal özellikleri Diferansiyel taramalı kalorimetre (DSC) testleri; mikro yapısal özellikleri Fourier Transform Infrared spektroskopisi (FTIR) ile araştırılmıştır. SEM çalışmaları farklı sterilizasyon yöntemlerinin, polimer konsantrasyonuna bağlı olarak büyük değişikliklere neden olduğunu göstermiştir. Artan polimer konsantrasyonu ile yöntemlerin etkileri azalma gösterse de, lif yapısı -özellikle EO sterilizasyonunda oldukça zarar görmüştür. Temas açısı değerlerinde UV sterilizasyonu sonrası büyük düşüş görülmüştür.tr_TR
dc.language.isoenen
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectElectrospun fibertr_TR
dc.subjectPolyestertr_TR
dc.subjectSterilizationen_US
dc.subjectCharacterizationen_US
dc.subjectElektroçekim liftr_TR
dc.subjectPoliestertr_TR
dc.subjectSterilizasyontr_TR
dc.subjectKarakterizasyontr_TR
dc.titleEffect of ethylene oxide, autoclave and ultra violet sterilizations on surface topography of pet electrospun fibersen_US
dc.title.alternativeEtilen oksit, otoklav ve ultra viyole sterilizasyonlarıının pet elektroçekim liflerin yüzey topografisi üzerine etkisitr_TR
dc.typeArticleen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergitr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Mühendislik Fakültesi/Tekstil Mühendisliği Bölümü.tr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği Bölümü.tr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı.tr_TR
dc.identifier.startpage201tr_TR
dc.identifier.endpage218tr_TR
dc.identifier.volume21tr_TR
dc.identifier.issue2tr_TR
dc.relation.journalUludağ Üniversitesi Mühendislik Dergisi / Uludağ University Journal of The Faculty of Engineeringtr_TR
dc.contributor.buuauthorDüzyer, Şebnem-
dc.contributor.buuauthorHockenberger, Aslı-
dc.contributor.buuauthorUguz, Agah-
dc.contributor.buuauthorKahveci, Zeynep-
dc.relation.collaborationSanayitr_TR
Appears in Collections:2016 Cilt 21 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
21_2_16.pdf1.39 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons