Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/12136
Title: Analysis of material position and size in a waveguide fed resonator
Other Titles: Dalgakılavuzu ile beslenen bir rezonatörde malzeme konumunun ve büyüklüğünün analizi
Authors: Kent, Sedef
Uludağ Üniversitesi/Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü.
Süle, Okan
Keywords: Mode matching method
Reflection coefficient
Resonator
Mod denkleştirme yöntemi
Yansıma katsayısı
Rezonatör
Issue Date: 9-Feb-2016
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Süle, O. ve Kent, S. (2016). "Analysis of material position and size in a waveguide fed resonator". Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, 21(1), 163-176.
Abstract: The main factors that affect electric field distribution, and therefore heat distribution, are the dimensions of the resonator, heating frequency, shape and dielectric properties of the material to be heated, position of the material to be heated within the resonator and the position of the feed guide on the resonator. From among these factors that directly affect heating, this work examined the material thickness. The purpose of this study was to determine the material thickness that will minimise the reflection coefficient. The accuracy of the results obtained by means of the mode matching method was demonstrated by comparing those results with the results obtained through Ansoft’s High Frequency Structure Simulator.
Bir mikrodalga rezonatöründe elektrik alan dağılımını dolayısıyla ısı dağılımını etkileyen temel faktörler, rezonatörün boyutları, ısıtma frekansı, ısıtılacak malzemenin şekli ve dielektrik özellikleri, ısıtılacak malzemenin fırın içindeki konumu, besleme kılavuzunun rezonatör üzerindeki konumu şeklinde sıralanabilir. Bu çalışmada ısıtmaya direk etki eden bu faktörlerden malzeme kalınlığı incelenmiştir. Çalışmanın amacı yansıma katsayısını minimize edecek malzeme kalınlığının bulunmasıdır. Mod denkleştirme yöntemiyle bulunan sonuçların doğruluğu Ansoft HFSS ile elde edilen sonuçlarla karşılaştırılarak ispatlanmıştır.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/262954
http://hdl.handle.net/11452/12136
ISSN: 2148-4147
2148-4155
Appears in Collections:2016 Cilt 21 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
21_1_12.pdf982.45 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons