Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/12114
Title: Designing a prototype LPG injection electronic control unit for a carburetted gasoline engine
Other Titles: Karbüratörlü bir benzin motoru için LPG püskürtme elektronik kontrol ünitesi tasarımı
Authors: Sürmen, Ali
Uludağ Üniversitesi/Mühendislik Fakültesi/Otomotiv Mühendisliği Bölümü.
Erkuş, Barış
Karamangil, M. İhsan
Keywords: LPG injection
Electronic control unit
Electromagnetic interference
Noise suppression methods
LPG püskürtme
Elektronik kontrol ünitesi
Elektromanyetik girişim
Gürültü bastırma metotları
Issue Date: 3-Jul-2015
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Erkuş, B. vd. (2015). "Designing a prototype LPG injection electronic control unit for a carburetted gasoline engine". Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 20(2), 141-153.
Abstract: In this study, the originally carburetted gasoline engine was converted to gas-phase liquefied petroleum gas (LPG) injection engine by using an aftermarket LPG conversion kit's components except the electronic control unit (ECU). Instead of aftermarket LPG injection ECU, the ECU which was designed considering the effects of electromagnetic interference (EMI), was used for controlling injection. Designed ECU was used in performance tests at different engine conditions and the results obtained with LPG injection were compared with the results obtained with LPG carburetion. According to the performance test results, LPG injection ECU designed in this study could help to achieve low exhaust emissions and high engine performance.
Bu çalışmada, orijinali karbüratörlü benzinli olan bir motor, elektronik kontrol ünitesi hariç olmak üzere piyasada bulunan LPG dönüşüm kiti bileşenleri kullanılarak gaz fazında LPG' nin püskürtüldüğü bir motor haline dönüştürülmüştür. Dönüşüm sisteminin bir bileşeni olan LPG püskürtme elektronik kontrol ünitesi yerine, püskürtme işleminin kontrol edilmesi amacıyla elektromanyetik girişim etkilerinin dikkate alındığı yeni bir elektronik kontrol ünitesi tasarlanmıştır. Farklı motor şartlarında gerçekleştirilen performans testlerinde tasarlanan elektronik kontrol ünitesi kullanılmış ve LPG püskürtme sistemi ile elde edilmiş sonuçlar, karbüratörlü LPG sistemi ile elde edilen sonuçlar ile karşılaştırılmıştır. Performans test sonuçlarına göre bu çalışmada tasarlanan LPG püskürtme elektronik kontrol ünitesi düşük egzoz emisyonları ve yüksek motor performansı değerlerinin elde edilmesine yardımcı olmuştur.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/202932
http://hdl.handle.net/11452/12114
ISSN: 2148-4147
2148-4155
Appears in Collections:2015 Cilt 20 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20_2_13.pdf1.32 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons