Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1210
Title: Meyve tutumundan hasada kadar geçen sürede Gemlik çeşidi zeytin yapraklarının antioksidan aktivite ve fenolik bileşiklerindeki değişimin belirlenmesi
Other Titles: Determination of changes in antioxidant activity and phenolic compounds of Gemlik olive leaf from setting fruit to harvest
Authors: Uylaşer, Vildan
Doğangün, Esra
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Zeytin yaprağı
Fenolik bileşikler
HPLC
Antioksidan aktivite
Olive leaf
Phenolic compounds
Antioxidant activity
Issue Date: 29-May-2018
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Doğangün, E. (2018). Meyve tutumundan hasada kadar geçen sürede Gemlik çeşidi zeytin yapraklarının antioksidan aktivite ve fenolik bileşiklerindeki değişimin belirlenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Zeytin ağacı (Olea europaea) yaprakları bünyesinde bulunan fenolik bileşikler nedeniyle antihipertansif, anti-aterojenik, hipokolesterolemik, hipoglisemik, antimikrobiyal, antiviral, antitümöral, anti-inflamatuar ve antioksidan özelliklere sahiptir. Bu çalışmada, meyve tutumundan hasat dönemine kadar Mudanya ve Gemlik yörelerinden temin edilen Gemlik çeşidi zeytin yapraklarının kimyasal (kuru madde miktarı, renk) ve fonksiyonel özellikleri (antioksidan aktivite, toplam fenolik madde, fenolik bileşikler) üzerine yöre ve hasat zamanının etkileri belirlenmiştir. Zeytin yapraklarında fenolik maddelerin kantitatif ve kalitatif olarak tayini LC/MS/MS ile yapılmıştır. Zeytin yaprağı örneklerinin DPPH serbest radikali süpürücü aktivite değerlerinin % 91,45-93,86 arasında, toplam fenolik madde miktarlarının ise 154,11 - 373,36 mg GAE/100g arasında değiştiği saptanmıştır. HPLC ile yapılan analizler sonucunda tüm örneklerde en fazla miktarda (94,21-860,21 mg/kg) bulunan fenolik bileşiğin Oleuropein olduğu görülmüştür. Zeytin yapraklarının fenolik madde miktarlarının yöre ve hasat zamanına göre değişiklik gösterdiği saptanmıştır (p<0,05).
The olive tree (Olea europaea) leaves have antihypertensive, anti-atherogenic, hypocholesterolemic, hypoglycemic, antimicrobial, antiviral, antitumoral, anti-inflammatory and antioxidant properties due to the phenolic compounds present in the leaves. In this study, the effects of locality and harvesting time on the chemical (dry matter amount, color) and functional properties (antioxidant activity, total phenolic substance, phenolic components) of Gemlik variety olive leaves obtained from Mudanya and Gemlik regions from setting fruit to harvesting period were determined. Quantitative and qualitative determination of phenolic materials in olive leaves was carried out by LC/MS/MS. It was determined that the DPPH free radical scavenging activity values of the olive leaf samples varied between 91.45% and 93.86% and the total phenolic substance contents varied between 154.11 - 373.36 mg GAE/100g. As a result of HPLC analysis, it was seen that Oleuropein was the phenolic compound found in the maximum amount (94.21-860.21 mg/kg) in all samples. The amounts of phenolic substances of olive leaves were found to vary according to locality and harvesting time (p<0,05). Key words: Olive leaf, phenolic compounds, HPLC, antioxidant activity.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1210
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
506523.pdf3.26 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons