Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/12060
Title: A new approach for speech audio steganalysis using delay vector variance method
Other Titles: Konuşma sesleri steganalizine gecikmeli vektör varyans metodunu kullanan yeni bir yaklaşım
Authors: Yürüklü, Emrah
Koçal, Osman Hilmi
Uludağ Üniversitesi/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Elektronik Mühendisliği Bölümü.
Dilaveroğlu, Erdoğan
Keywords: Steganography
Steganalysis
Speech
Chaos
False-neighbors
Lyapunov exponent
Surrogate data
Delay vector variance
Steganografi
Steganaliz
konuşma
Kaos
Hatalı-komşular
Lyapunov üsteli
Vekil veri
Gecikmeli vektör varyans
Issue Date: 9-Dec-2013
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yürüklü, E. vd. (2014). "A new approach for speech audio steganalysis using delay vector variance method". Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 19(1), 27-36.
Abstract: We investigate the use of delay vector variance-based features for recorded speech steganalysis. Considering that data hiding within a speech signal distorts the properties of the original speech signal, we design a steganalyzer that uses surrogate data based delay vector variance (DVV) features to detect the existence of a stego-signal. We evaluate the performance of the proposed DVV features as steganalyzer with numerical results.
Bu çalışmada gecikmeli vektör varyans metodunun, kayıt edilmiş konuşma seslerinin steganalizinde kullanımı araştırılmıştır. Konuşma sinyali içerisine veri gizlemenin orijinal ses verisinin özelliklerini bozacağı gerçeğinden göz önünde bulundurarak, vekil verileri kullanan gecikmeli vektör varyans (DVV) özelliklerindeki değişimi kontrol eden ve böylece stego-sinyalin varlığını tespit etmeye çalışan yeni bir steganalizör tasarlanmıştır. DVV özelliklerini baz alan önerilen steganalizörün performans başarımı ise nümerik değerlerle verilmiştir.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/202616
http://hdl.handle.net/11452/12060
ISSN: 2148-4147
2148-4155
Appears in Collections:2014 Cilt 19 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
19_1_3.pdf393.92 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons