Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1203
Title: Hannah Arendt'in siyaset felsefesinde "totalitarizm" meselesi
Other Titles: Totalitarianism in Hannah Arendt's political philosophy
Authors: Küçükalp, Derda
Dalkıran, Döndü
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı/Siyaset ve Sosyal Bilimler Bilim Dalı.
Keywords: Hannah Arendt
Totalitarianism
Violence
Dictatorship
Totalitarizm
Şiddet
Diktatörlük
Issue Date: 23-May-2018
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Dalkıran, D. (2018). Hannah Arendt'in siyaset felsefesinde "totalitarizm" meselesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: İki dünya savaşına da tanıklık etmiş olan Arendt, totalitarizmin kökenine inmeye çalışmış ve onun antisemitizm ve emperyalizm gibi iki unsurdan kaynaklandığını ileri sürmüştür. Arendt diğer eserlerinde de birbirleriyle bağlantılı olarak kamusal alanın çöküşü, dolayısıyla politika yapma eyleminin yavaş yavaş ortadan kalkıyor olmasını ele almıştır. Bu çalışmada totalitarizm kavramı Arendt'in perspektifinden incelenmektedir. Bu çalışmada Hannah Arendt'in siyaset felsefesinde totalitarizm kavramının ne anlama geldiği, totalitarizme neden olan unsurlar ve doğurduğu sonuçlar incelenmektedir. Öncelikle Arendt'in totalitarizm hakkındaki düşüncelerinin temelini oluşturan siyaset felsefesine yer verilmiştir. Ardından Arendt'in totalitarizm tanımlaması, özgün yorumları ve eleştirilerine değinilerek totalitarizm anlayışı kapsamlı bir şekilde incelenmeye çalışılmıştır. Son olarak çağdaş siyaset felsefesinde farklı totalitarizm anlayışlarına yer verilerek Arendt'in özgün totalitarizm anlayışı ve totalitarizm tartışmalarına katkısı ortaya koyulmaya çalışılmıştır.
Hannah Arendt, who was witnessed both world wars, tried to descend into the root of totalitarianism and argued that it originated from two elements; antisemitism and imperialism. Furthermore, In her other works, Arendt dealt with the collapse of the public sphere and, in relation to each other, showed that the policy making process is slowly ceased. In this study, the concept of totalitarianism is examined from Arendt's perspective. In this study examines what the concept of totalitarianism means, the causes of totalitarianism, and the consequences of it through Hannah Arendt's political philosophy. Firstly, Arendt's philosophy of politics, which forms the basis of her thoughts on totalitarianism, is included. In addition, this study attempts that the Arendt's definition of totalitarianism, her original interpretations and criticisms, and the understanding of totalitarianism in a comprehensive way. Finally, different concepts of totalitarianism in the philosophy of contemporary politics, Arendt's original concept of totalitarianism and contribution to the discussions of totalitarianism is tried to be revealed.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1203
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
506401.pdf2.41 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons