Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/12028
Title: Dielektrik yüklü bir mikrodalga rezonatöründe sonlu farklar zaman uzanımı yöntemiyle dinamik sıcaklık analizi
Other Titles: Dynamic heat analysis on a microwave resonator loaded with dielectric by finite difference time domain method
Authors: Kent, Sedef
Uludağ Üniversitesi/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Elektronik Mühendisliği Bölümü.
Süle, Okan
Keywords: Sonlu farklar zaman uzanımı yöntemi
Ansoft HFSS
Dielektrik sabiti
Mikrodalga ısıtma
Rezonatör
Dinamik analiz
Finite difference time domain method
Dielectric constant
Microwave heating
Resonator
Dynamic analysis
Issue Date: 17-May-2012
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Süle, O. ve Kent, S. (2012). "Dielektrik yüklü bir mikrodalga rezonatöründe sonlu farklar zaman uzanımı yöntemiyle dinamik sıcaklık analizi". Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 17(2), 1-15.
Abstract: Bu çalışmada, günlük hayatta ve endüstriyel uygulamalarda yaygın olarak kullanılmaya başlanan mikrodalganın, mikrodalga ısıtma açısından incelemesi dikdörtgen bir mikrodalga rezonatörü için yapılmıştır. Mikrodalga ısıtmanın verimini belirleyen, rezonatör içindeki alan dağılımlarıdır. Alan dağılımlarının bulunmasında, kullanım kolaylığı ve işlem süresinin azlığı gibi sahip olduğu avantajlar sebebiyle sonlu farklar zaman uzanımı (FDTD) yöntemi nümerik metot olarak seçilmiştir. Sıcaklık analizi iki farklı malzeme için aynı rezonatörle yapılmıştır. Malzemelerin dielektrik sabitleri sıcaklığa göre değişen bir fonksiyon olarak ifade edilerek iki boyutlu sıcaklık haritaları ve farklı noktalar için tek boyutlu zamana bağlı sıcaklık değişimleri bulunmuştur. Elde edilen sonuçların doğruluğu Ansoft HFSS programı ile karşılaştırılarak verilmiştir. Sonlu farklar zaman uzanımı (FDTD) yöntemi ile elde edilen sonuçların Ansoft HFSS programı ile elde edilen sonuçlarla uyumlu olduğu görülmüştür.
In this paper microwave which has prevalently started to be used in everyday life and industrial applications has been examined from the point of view of microwave heating for a rectangular microwave resonator. The main factor which determines the efficiency of microwave heating is field distributions in the resonator. Finite difference time domain method has been perceived as the numerical method owing to the advantages such as usage profits and the shortness of procedure in reaching the field distributions. Temperature analysis for two different materials has been performed with the same resonator. Expressing dielectric constants of the materials as a heat varying function, two-dimensional heating maps and onedimensional heating variations according to time for different points have been found out. The accuracy of the obtained results are presented by comparisons with the numerical results of Ansoft HFSS program. It is seen that the results of FDTD method are in good agreement with the results of Ansoft HFSS.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/202641
http://hdl.handle.net/11452/12028
ISSN: 2148-4147
2148-4155
Appears in Collections:2012 Cilt 17 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
17_2_1.pdf659.35 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons