Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/11995
Title: 4. nesil mobil telefon sistemi anten tasarımı
Other Titles: Antenna design for 4th generation mobile telephone system
Authors: Uludağ Üniversitesi/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Elektronik Mühendisliği Bölümü.
Akdeniz, Samet
Yalçın, Uğur
Keywords: Anten
4.nesil haberleşme sistemleri
Mobil telefon
Spiral-heliks anten
Antenna
4. generation communication systems
Mobile telephone
Spiral-helix antenna
Issue Date: 30-Dec-2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Akdeniz, S. ve Yalçın, U. (2011). "4. nesil mobil telefon sistemi anten tasarımı". Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 16(1), 11-18.
Abstract: Bu çalışmada LTE 4G mobil telefon sistemleri incelenmiş ve bu sistemlerde kullanılmak üzere spiralheliks anten tasarımı yapılmıştır. Bu anten diğer GSM frekanslarında da çalışabilecek şekilde tasarlanmıştır. Aynı zamanda hareketli alış noktalarında da bazı eklemelerle, bluetooth anteni özelliğine sahip olabilecek bir anten tasarımı yapılabilir. Bu çalışmada ayrıca elektromanyetik zorluklar ve uygulamada karşılaşılan sorunlara ilişkin çözüm yöntemleri üzerinde de durulmuştur.
In this study, LTE 4G mobile telephone systems was being examine and spiral-helix antenna was design for using these systems.In addition this antenna was design for working with other GSM frequency. At the same time this antenna will become having bluetooth antenna features if being some addition on the active receiving points. In addition being dwell upon electromagnetic difficulties and solution methods of problems on the application in this study.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/202666
http://hdl.handle.net/11452/11995
ISSN: 2148-4147
2148-4155
Appears in Collections:2011 Cilt 16 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
16_1_2.pdf556.41 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons