Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/11993
Title: Kırkayak iplik üretim teknolojisi ve üretimde etkili olan parametrelerin incelenmesi
Other Titles: Investigation of centipede yarn production technology and influential parameters on the production
Authors: Çokkeser, Hatice Kübra
Uludağ Üniversitesi/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Tekstil Mühendisliği Bölümü.
Çeven, Erhan Kenan
Keywords: Örme tipi fantezi iplik
Kırkayak iplik
Fantezi iplik kroşe makinesi
Zincir iplik
Bant iplik
Knitted type fancy yarn
Centipede yarn
Fancy yarn crochet machine
Chain yarn
Band yarn
Issue Date: 6-Apr-2011
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Çeven, E. K. ve Çokkeser, H. K. (2010). "Kırkayak iplik üretim teknolojisi ve üretimde etkili olan parametrelerin incelenmesi". Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 15(2), 161-174.
Abstract: Tekstil teknolojisindeki gelişmeler ve moda olgusu, görünüm yönünden çeşitli yüzey efektlerine sahip kumaş yapılarının tasarlanmasında itici güç olmuştur. Bu sebeple farklı yüzey efektlerine sahip kumaş yapılarının üretimi için farklı tekniklerle oluşturulan fantezi iplik kullanımı da artış göstermiştir. Ticari anlamda önem kazanan yeni fantezi iplik üretim tekniklerinden birisi de örme makinelerinde fantezi iplik üretimidir. Düz ve yuvarlak örme tekniği ile üretilebilen bu iplikler sayısız desenlendirme olanağına sahiptir. Bu iplikler yapı ve görünümlerine göre farklı şekillerde adlandırılmaktadır. Kırkayak iplikler olarak adlandırılan iplikler bir çeşit düz örme makinesi olan fantezi iplik kroşe makinesinde üretilmektedir. Bu çalışmada örme tipi fantezi iplikler içinde önemli bir üretim payına sahip olan kırkayak ipliklerin üretim teknolojisi incelenmiş ve iplik üretimini etkileyen önemli parametreler deneysel olarak açıklanmıştır.
Developments in textile technologies and fashion phenomenon have been driving forces in designing fabric constructions which have various surface effects in a visual aspect. Therefore usage of fancy yarns which are produced with different techniques is increased for the production of fabrics having different surface effects. One of the new fancy yarn production techniques which is gaining a commercial significance is, fancy yarn production at knitting machines. These yarns which can be produced with flat and circular knitting techniques have numerous designing possibilities. These yarns are named diversely according to their structures and appearances. The yarns which are called as centipede yarns are produced in a type of flat knitting machine named fancy yarn crochet machine. In this study, the production technique of centipede yarns which have an important production portion among the knitted type fancy yarns were investigated and the important parameters influencing the yarn production were explained experimentally.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/202695
http://hdl.handle.net/11452/11993
ISSN: 2148-4147
Appears in Collections:2010 Cilt 15 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
15_2_16.pdf682.95 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons