Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1197
Title: Liberal çoğulculuğun sınırları
Other Titles: Limits of liberal pluralism
Authors: Küçükalp, Derda
Köse, Gamze
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı/Siyaset ve Sosyal Bilimler Bilim Dalı.
Keywords: Liberal çoğulculuk
Liberalizm
Çoğulculuk
Değer çoğulculuğu
Siyasal çoğulculuk
Kültürel çoğulculuk
Çokkültürlülük
Liberal pluralism
Liberalism
Pluralism
Value pluralism
Political pluralism
Cultural pluralism
Multiculturalism
Issue Date: 23-May-2018
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Köse, G. (2018). Liberal çoğulculuğun sınırları. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Çoğulculuk, günümüz toplum yapılarında kaçınılmaz bir hale gelmiştir. Toplumların bu çoğulcu yapıları, çeşitliliklerin temsili ve tanınması açısından bazı problemleri beraberinde getirmektedir. Özellikle yeni toplumsal hareketlerle birlikte farklı kimliklerin temsilinin gündeme gelmesiyle tamamen görünür hale gelen bu çeşitlilikler, modern toplumun çoğulcu karakterini gözler önüne sermektedir. Var olan bu çeşitliliklerin tanınması ve barış içerisinde toplumda bir arada yaşayabilmelerinin tesisi amacıyla ortaya çıkan liberal çoğulculuk, farklı kimliklerin haklarının korunması ve temsili açısından yetersiz kalmaktadır. Bu çalışmada liberal çoğulculuğun sınırlı kaldığı alanlar ele alınarak bir liberal çoğulculuk eleştirisi yapılmıştır.
Pluralism has become inevitable in today's society structures. These pluralistic structures of societies bring with it some problems in terms of the representation and recognition of diversity. These diversities, which become fully visible, especially when new social movements come together with the representation of different identities, reveal the pluralistic character of the modern society. The liberal pluralism that emerges for the recognition of these existing diversity and the ability to live together in peace in society is inadequate in terms of the protection and representation of the rights of different identities. In this study, a critique of liberal pluralism was made by considering the limited areas of liberal pluralism.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1197
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
506342.pdf2.65 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons