Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/11965
Başlık: Ön emdirme işleminde kullanılan kıvamlaştırıcı türünün reaktif ink jet baskı kalitesi üzerine etkileri
Diğer Başlıklar: Effects of thickener type used for pre-padding processes on quality of reactive ink jet printing
Yazarlar: Selçuk, Efsun
Uludağ Üniversitesi/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Tekstil Mühendisliği Bölümü.
Kanık, Mehmet
Anahtar kelimeler: İnk jet baskı
Reaktif baskı
Ön işlem
Kıvamlaştırıcı
Renk verimi
Penetrasyon derecesi
Ink jet printing
Reactive printing
Pre-treatment
Thickener
Colour strength
Contour sharpness
Dye penetration
Fastness properties
Yayın Tarihi: 2010
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Kanık, M. ve Selçuk, E. (2010). "Ön emdirme işleminde kullanılan kıvamlaştırıcı türünün reaktif ink jet baskı kalitesi üzerine etkileri". Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 15(1), 41-51.
Özet: Bu makalede, reaktif ink jet baskı için uygulanan ön emdirme işlemlerinde kullanılan çeşitli kıvamlaştırıcıların baskı kalitesi üzerine etkileri araştırılmıştır. Bu amaçla, öncelikle ağartılmış %100 pamuklu kumaş numuneleri yüksek, orta ve düşük viskoz alginat kıvamlaştırıcıları yanında sentetik kıvamlaştırıcılar kullanılarak hazırlanan ön işlem banyoları uygulanarak kurutulmuşlardır. Daha sonra, ink jet baskıda temel proses renkleri olan Siyan, Magenta, Sarı ve Siyah (CMYK renkleri) ile ön işlemli kumaşlar üzerine baskılar yapılarak renk verimi (K/S değeri), penetrasyon derecesi, kontür netliği, yıkama haslığı ve sürtme haslığı test edilerek sonuçlar değerlendirilmiştir. Elde edilen sonuçlar, en uygun kıvamlaştırıcı tipinin yüksek viskoz alginat olduğunu ortaya koymuştur.
In this article, the effects of various thickeners used in the pre-padding processes for reactive ink jet printing were investigated. For this purpose, firstly, bleached 100% cotton fabric samples were pre-padded with pre-treatment liquors prepared using high, medium and low viscosity alginates and a synthetic thickener. Afterwards, the pre-padded fabric samples were dried. Then, printings were carried out on the pre-padded fabric samples using Cyan, Magenta, Yellow and Black colours (CMYK colours) which are basic process colours in the ink jet printing. Finally, colour strength (K/S values), colour penetration, contour sharpness, wash fastness and crock fastness properties were tested and evaluated. The results showed that the most suitable thickener type is the high viscosity alginate.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/202699
http://hdl.handle.net/11452/11965
ISSN: 2148-4147
Koleksiyonlarda Görünür:2010 Cilt 15 Sayı 1

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
15_1_4.pdf435.31 kBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons