Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/11962
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.date.accessioned2020-08-06T12:34:47Z-
dc.date.available2020-08-06T12:34:47Z-
dc.date.issued2010-
dc.identifier.citationMorsünbül, T. vd. (2010). "Bitki gelişim düzenleyici (BGD)’lerin çevresel etkileri ve çözüm önerileri". Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 15(1), 1-11.tr_TR
dc.identifier.issn2148-4147-
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/202696-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/11962-
dc.description.abstractGelişen dünya, artan nüfus ile beraber, gıda ve gıda ürünlerine olan ihtiyaç da hızla artmaktadır. Artan bu ihtiyacın karşılanması amacıyla tarımsal verimliliğin arttırılmasına yönelik bitki gelişim düzenleyicileri(BGD) yaygın olarak kullanılmaktadır. Geniş kapsamlı bir literatür araştırması gerçekleştirilerek hazırlanan bu çalışmada, BGD’lerin tanımı yapılmış, toksik karakterli bu maddelerin tarımda kullanımı sırasında yapılan yanlışlıklar ve aşırı doz uygulamalarının ekosisteme ve canlılar üzerinde yaratacağı olumsuz yöndeki potansiyel etkileri irdelenmiştir. BGD temin eden çeşitli kuruluşlar ile ürün yetiştiricilerinin yeterli eğitim ve bilinç düzeyine ulaşması gerekliliğinin vurgulandığı çalışmada, mevcut sorunların çözümüne yönelik öneriler ile alınması gereken tedbirler tartışılarak oluşturulmaya çalışılmıştır.tr_TR
dc.description.abstractDevelopment of the world and increasing population also increases food demand. With the aim of the meet the increasing demand, plant growth regulators (PGR)s are commonly using for to raise agricultural productivity. In this well rounded literature study, PGRs were determined, potential harms of incorrect use and applying excess doses of PGRs to the ecosystem were examined. Necessitiy of having enough knowledge and consciousness of PGR transactors and food producers were emphasized and suggestions about solving the existing problems were evaluated.en_US
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectBitki gelişim düzenleyicitr_TR
dc.subjectEkosistemtr_TR
dc.subjectÇevre kirliliğitr_TR
dc.subjectToksisitetr_TR
dc.subjectPlant growth regulatorsen_US
dc.subjectEcosystemen_US
dc.subjectEnvironmental pollutionen_US
dc.subjectToxictyen_US
dc.titleBitki gelişim düzenleyici (BGD)’lerin çevresel etkileri ve çözüm önerileritr_TR
dc.title.alternativeEnvironmental effects of plant growth regulators (PGR)s and some solutions proposalen_US
dc.typeArticleen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergitr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Çevre Mühendisliği Bölümü.tr_TR
dc.identifier.startpage1tr_TR
dc.identifier.endpage11tr_TR
dc.identifier.volume15tr_TR
dc.identifier.issue1tr_TR
dc.relation.journalUludağ Üniversitesi Mühendislik Dergisi / Uludağ University Journal of The Faculty of Engineeringtr_TR
dc.contributor.buuauthorMorsünbül, Tülay-
dc.contributor.buuauthorSolmaz, Seval Kutlu Akal-
dc.contributor.buuauthorÜstün, Gökhan E.-
dc.contributor.buuauthorYonar, Taner-
Appears in Collections:2010 Cilt 15 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
15_1_1.pdf435.79 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons