Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/11913
Başlık: Debriyajlardaki histerezis rondelası için yeni bir malzeme kullanımı ve parça geometrisinin değiştirilmesi
Diğer Başlıklar: Modification of the component geometry and a new material usage for hysteresis washer material in clutches
Yazarlar: Uludağ Üniversitesi/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Makine Mühendisliği Bölümü.
Sayaca, Seren
Bayram, Ali
Anahtar kelimeler: Debriyaj
H4 histerezis rondelası
ANSYS
Karbonitrürleme
Clutch
H4 hysteresis washer
Carbonitruration
Yayın Tarihi: 2008
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Sayaca, S. ve Bayram, A. (2008). "Debriyajlardaki histerezis rondelası için yeni bir malzeme kullanımı ve parça geometrisinin değiştirilmesi". Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 13(1), 129-142.
Özet: Bu çalışmada debriyajdaki H4 histerezis rondelasının sanayide üretimi esnasında karşılaşılan problemler incelenmiştir. H4 histerezis rondelasının sanayide üretimi esnasında parçanın kulak kısmında yırtılmalar ve belli bir kilometreden sonra parçada kırılmalar görülmektedir. Çalışmada, H4 histerezis rondelası ile ilgili karşılaşılan problemleri çözmek amacıyla C15E malzemesi seçilmiştir. Seçilen malzeme ve uygun geometri ANSYS paket programı kullanılarak doğrulanmıştır. Yapılan ön araştırmalarda üretim yöntemi olarak da bileşik kalıp yönteminin uygun olduğu belirlenmiştir. Parçanın iç çapı küçültülerek taşıyıcı kısmın kesit yüzeyi artırılmıştır. Karbonitrürleme yüzey işlemi uygulamanın ve yağlayıcı kullanmanın da H4 histerezis rondelası ile ilgili sorunları çözmek için gerekli olduğu anlaşılmış ve uygulanmıştır. Yapılan iyileştirmeler sonucu bu parçaların kullanım esnasında karşılaşılan yırtılma ve benzeri problemler önemli ölçüde giderilmiştir.
In this study problems which occur during the manufacturing of H4 hysteresis washer used in the clutch was analysed. Tear on the corner and breakage after certain kilometers are the problems that may be encountered in industrial manufacturing of H4 hysteresis washer. In the study C15E material was chosen in order to solve H4 hysteresis washer problems which occur during the manufacturing. The chosen material and feasible geometry were verified the results with ANSYS packet program. As a result of preliminary studies it is determined that compound die usage is suitable to produce H4 hysteresis washer. Reducing the inner diameter of the component makes it possible to increase the cross section surface of the carrier part. It is understood that application of carbonitruration as a surface treatment and lubricant usage were essential to solve manufacturing problems. As a result of improvement, tear and similar problems which occur on the usage of H4 hysteresis washer are solved.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/202767
http://hdl.handle.net/11452/11913
ISSN: 2148-4147
Koleksiyonlarda Görünür:2008 Cilt 13 Sayı 1

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
13_1_11.pdf665.68 kBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons