Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/11911
Title: Değişik geometrilerdeki laminer akış alanlarının koordinat dönüşümü ile hesaplanması
Other Titles: Prediction of laminar flow fields at various geometries with coordinate transformation
Authors: Özmen, Yücel
Baydar, Ertan
Keywords: Laminer akış
Koordinat transformasyonu
Eğik yüzey
Eğrisel yüzey
Ters akış bölgesi
Laminar flow
Coordinate transformation
Slanted surface
Curved surface
Reverse flow region
Issue Date: 2008
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Özmen, Y. ve Baydar, E. (2008). "Değişik geometrilerdeki laminer akış alanlarının koordinat dönüşümü ile hesaplanması". Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 13(1), 105-117.
Abstract: Bu çalışmada, eğik ve eğrisel yüzeyler üzerinden laminer akış alanları sayısal olarak incelenmiştir. Fiziksel alandan hesap alanına koordinat transformasyonu gerçekleştirilerek, eğrisel yüzey üzerinden akış, yayıcı ve dairesel dirsek içinden akış alanları farklı Reynolds sayılarında değişik sınır şartları için çözülmüştür. Bu çözümlerden hız alanları ve ters akış bölgelerinin uzunlukları hesaplanmıştır. Artan Reynolds sayısı ile birlikte ters akış bölgesi boyutlarının arttığı, artan eğim açısı ile akış ayrılmasının daha küçük Reynolds sayılarında gerçekleştiği görülmüştür.
In this study, laminar flow fields over slanted and curved surfaces have been investigated numerically. Flow in diffusers with different slope angles, flow over a circular surface and flow in a circular bend have been solved for different boundary conditions, and different Reynolds numbers, performing coordinate transformation from physical domain to computational domain. From these solutions, the velocity fields and the reverse flow region lengths have been predicted. It was seen that the dimensions of the reverse flow region have increased with increasing Reynolds numbers, and flow separation occurs at small Reynolds numbers for increasing slope angle.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/202765
http://hdl.handle.net/11452/11911
ISSN: 2148-4147
Appears in Collections:2008 Cilt 13 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13_1_9.pdf295.33 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons