Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/11909
Title: Farklı penetrasyon derecelerine sahip asfalt çimentolarının kalıcı deformasyona karşı dayanımlarının ve işlenebilirliklerinin incelenmesi
Other Titles: Investigation of resistance to permanent deformation and workability of the different penetration grades asphalt cements
Authors: Kuloğlu, Necati
Yılmaz, Mehmet
Kök, Baha Vural
Keywords: Asfalt çimentosu
Performans seviyesi
Dinamik kayma reometresi
Dönel viskozimetre
Asphalt cement
Performance grade
Dynamic shear rheomete
Rotational viscosimeter
Issue Date: 2008
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kuloğlu, N. vd. (2008). "Farklı penetrasyon derecelerine sahip asfalt çimentolarının kalıcı deformasyona karşı dayanımlarının ve işlenebilirliklerinin incelenmesi". Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 13(1), 81-91.
Abstract: Ülkemizde esnek üstyapılarda en çok kullanılan bağlayıcı türü asfalt çimentolarıdır. Bu çalışmada TÜPRAŞ rafinerisinden temin edilen dört farklı penetrasyon sınıfında asfalt çimentolarının (B 50/70, B 70/100, B 100/150 ve B 160/220) Superpave sistemine göre tekerlek izi dayanımları ve yüksek sıcaklık performans seviyesi değerleri dinamik kayma reometresi (DSR) ile belirlenmeye çalışılmıştır. Ayrıca işlenebilirliklerini tespit etmek amacıyla dönel viskozimetre (RV) kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlardan bağlayıcıların penetrasyonları arttıkça viskozitelerinin ve tekerlek izi oluşumuna karşı dayanımlarının azaldığı belirlenmiştir. Superpave sistemine göre tekerlek izine karşı dayanım parametresi bakımından bağlayıcıların yüksek sıcaklık performans seviyesi değerlerinin yüksek penetrasyondan düşük penetrasyona doğru PG 58, PG 64, PG 64 ve PG 70 olduğu tespit edilmiştir. DSR deneyleri sonucunda B 70/100 ve B 100/150 bitümlü bağlayıcılarının penetrasyon sınıflandırmasına göre farklı sınıflarda yer almalarına rağmen Superpave sistemine göre aynı performans seviyesinde yer aldıkları tespit edilmiştir.
The most binder types used in flexible pavements are asphalt cements in our country. In this study the rutting resistance and performance grades high temperature values of four different penetration grades of asphalt cements (B 50/70, B 70/100, B 100/150 and B 160/220) obtained from TUPRAS refinery were determined according to Superpave system by using DSR test equipment. In addition the rotational viscosimeter test equipment was used to determine the workability of binders. From the results it was determined that when the penetration grades of asphalt cements is increasing the viscosities and resistance of the binders to rutting are decreasing. Regarding the parameter of resistance of binders to rutting it was determined that the high temperature values performance grades of binders ranged from high penetration grade to lower penetration grade as PG 58, PG 64, PG 64 and PG 70 according to Superpave system. Although the B 70/100 and 100/150 place in different class according to penetration classification, it was determined that they placed in same performance grade according to Superpave system by DSR test.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/202763
http://hdl.handle.net/11452/11909
ISSN: 2148-4147
Appears in Collections:2008 Cilt 13 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13_1_7.pdf323.63 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons