Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/11905
Title: Düşük kanat sayılı dalgıç pompa çarklarına ilave edilen ara kanatçıkların pompa performansına etkileri
Other Titles: The effects of splitter blades with low blade number on deep well pump performance
Authors: Gölcü, Mustafa
Ergür, H. Sevil
Pancar, Yaşar
Keywords: Dalgıç pompa
Çark geometrisi
Kanat sayısı
Ara kanatçık
Deep weel pump
Impeller geometry
Blade number
Splitter blade
Issue Date: 2008
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Gölcü, M. vd. (2008). "Düşük kanat sayılı dalgıç pompa çarklarına ilave edilen ara kanatçıkların pompa performansına etkileri". Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 13(1), 35-46.
Abstract: Debi-yük karakteristiğinin kararlılık durumu; kanat sayısı, kanat çıkış açısı, çark çıkış çapı gibi geometrik faktörlere bağlı olarak değişmektedir. Kanat sayısının düşük olmasından dolayı oluşan hidrolik kayıplar, iki ana kanat arasındaki merkez akış hattı üzerine ara kanatçık yerleştirilmesi ile azaltılabilir. Uygulamada kanat sayısı genellikle tecrübe edilmiş değerlere bağlı olarak seçildikten sonra, kanatların çıkış açısının hesabı yapılır. Bu çalışmada; kanat sayısı z = 3 ve z = 4 olan düşük kanat sayılı ve düşük kanat çıkış açısına (β2K=150 ) sahip dalgıç pompa çarklarına; iki ana kanadın merkez akış hattı üzerine ana kanat boyunun % 25-35-50-60 ve 80 oranlarında ara kanatçıklar yerleştirerek, dalgıç pompa performansı üzerine etkileri deneysel olarak incelenmiş ve Hm=f (Q) karakteristiği kararlı hale getirilerek verimde artış sağlanmıştır.
Stability of head-flow characteristics depend on the geometrical factors ie. on the number of blades, blade discharge angle, impeller diameter. Splitter blades are located at the center line of the flow that is between adjacent blades. On the location, the hydraulics losses caused by low blade number can be overcomed. In practice, the blade number is chosen as request and the discharge angle is only calculated. In this study, deep weel pumps having low number of blades (z = 3 and 4) and low blade discharge angle (β2K=150 ) are considered. Splitter blades having different length (25, 35, 50, 60, and 80 % of the main blade length) are located at the center line of the main blades. It has been experimentally investigated the effect of splitter blades on the deep well pump performance. The head-flow charactaristics are obtained for each pump and the efficiency is improved.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/202759
http://hdl.handle.net/11452/11905
ISSN: 2148-4147
Appears in Collections:2008 Cilt 13 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13_1_3.pdf377.76 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons