Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/11888
Title: Girdaplı akışlarda türbülans modellerinin uygunluğunun incelenmesi
Other Titles: Investigation into the suitability of turbulence models in swirling flows
Authors: Uludağ Üniversitesi/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Makine Mühendisliği Bölümü.
Kaya, Fuat
Karagöz, İrfan
Keywords: Girdaplı akışlar
Siklonlar
CFD
Türbülans modelleri
Duvar fonksiyonları
Swirling flows
Cyclones
Turbulence models
Wall functions
Issue Date: 2007
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kaya, F. ve Karagöz, İ. (2007). "Girdaplı akışlarda türbülans modellerinin uygunluğunun incelenmesi". Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 12(1), 85-96.
Abstract: Bu çalışmada, oldukça karmaşık ve girdaplı akışlarda türbülans modellerinin uygunluğunun incelenmesi konusu ele alınmıştır. Bu tür bir akışın görüldüğü uygulama örneği olarak teğetsel girişli bir siklon kullanılmıştır. Sabit boyut oranlarında, belli sınır şartları altında siklondaki hava hareketi için 3 boyutlu sabit özellikli ve sürekli rejim halindeki korunum denklemleri Fluent CFD yazılımı kullanılarak çözülmüştür. Çözümde farklı türbülans modelleri farklı duvar fonksiyonları ile kullanılmıştır. Yapılan nümerik analizler sonucunda, türbülans modelleri ve kullanılan duvar fonksiyonlarına bağlı olarak eksenel ve teğetsel hız değişimleri, oluşan basınç düşümü ve türbülans büyüklükleri incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar literatürdeki deneysel ve nümerik sonuçlar ile karşılaştırılarak türbülans modellerinin performansları araştırılmıştır. Duvar fonksiyonlarında belirgin bir fark olmasa bile, özellikle eksenel hızın hesabında RSM türbülans modelinin oldukça başarılı olduğu görülmüştür.
The aim of this work is to investigate the suitability of various turbulence models in highly complex swirling flows which occur in tangential inlet cyclones. Three dimensional steady governing equations for the incompressible, turbulent flow inside the cyclone are solved numerically by using Fluent CFD code, under certain boundary conditions. Different turbulence models and wall functions are tested to get axial and tangential velocity profiles, pressure drop and turbulent quantities. Predicted results are compared with the experimental and numerical values given in the literature. Results obtained from the numerical tests have demonstrated that the key to the success of CFD lies with the accurate description of the turbulent behavior of the flow and the RSM turbulence model performs much better than the other models employed.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/202788
http://hdl.handle.net/11452/11888
ISSN: 2148-4147
Appears in Collections:2007 Cilt 12 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12_1_9.pdf384.64 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons