Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/11879
Title: Cr+6 ve Zn+2 metallerinin aktif çamur sistemine toksik etkileri
Other Titles: Toxic effects of Zn+2 and Cr+6 metals on activated sludge process
Authors: Uludağ Üniversitesi/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Çevre Mühendisliği Bölümü.
Alkan, Ufuk
Eleren, Sevil Çalışkan
Keywords: Aktif çamur
Metal toksisitesi
Oksijen tüketim hızı (OTH)
Krom (VI)
Çinko
Activated sludge
Metal toxicity
Oxygen uptake rate (OUR)
Chromium (VI)
Zinc
Issue Date: 2006
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Alkan, U. vd. (2006). "Cr+6 ve Zn+2 metallerinin aktif çamur sistemine toksik etkileri". Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 11(2), 93-102.
Abstract: Bu çalışmanın amacı; Zn+2 ve Cr+6 metallerinin aktif çamur prosesi üzerindeki toksik etkisinin incelenmesidir. Zn+2 ve Cr+6 metallerinin çeşitli konsantrasyonlardaki toksik etkisini belirlemek için laboratuar ölçekli sürekli tam karışımlı aktif çamur sistemi işletilmiştir. Aktif çamur prosesinde toksik etkiyi değerlendirmek için 12, 24, 36, 48, 72 mg/l konsantrasyonlarında Zn+2 ve 4, 10, 16, 24, 32 mg/l konsantrasyonlarında Cr+6 metalleri ile çalışılmıştır. Aktif çamur prosesi üzerinde bu metallerin Oksijen Tüketim Hızı (OTH)’na etkileri ve IC50 (%50 solunum inhibisyonu meydana getiren toksik madde konsantrasyonu) değerleri respirometre kullanılarak test edilmiş ve karşılaştırılmıştır. Zn+2 ve Cr+6 metallerinin konsantrasyonlarının artması ile OTH değerlerinin azaldığı gözlenmiştir. Sonuç olarak, IC50 değerinin Zn+2 için 44,71 mg/l ve Cr+6 için 12,04 mg/l olduğu belirlenmiştir. Bu da Cr+6 metalinin aktif çamur sistemine karşı daha toksik olduğunu göstermiştir.
The aim of this study was to investigate toxic effects of Zn+2 and Cr+6 metals on the activated sludge process. A bench-scale continuous completely mixed activated sludge system was operated to investigate the toxic effects of various concentrations of Zn+2 and Cr+6 metals. In the experiments 12, 24, 36, 48, 72 mg/l Zn+2 and 4, 10, 16, 24, 32 mg/l Cr +6 metal concentrations on sludge microorganisms were examined. The effect of Zn+2 and Cr+6 on oxygen uptake rate (OUR) and the IC50 (concentration of a toxicant producing 50% respiration inhibition) values of these two metals were investigated by using a respirometer in the activated sludge system. Experimental results indicated decreasing OUR values with increasing metal concentrations. IC50 values were determined to be 12,04 mg/l for Cr+6 and 44,71 mg/l for Zn+2. Results indicated that Cr+6 was likely to be more toxic for activated sludge processes.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/202801
http://hdl.handle.net/11452/11879
ISSN: 2148-4147
Appears in Collections:2006 Cilt 11 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11_2_10.pdf248.18 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons